Maidenspeech Marith Rebel

Maidenspeech Marith Rebel

Door Marith Volp op 5 september 2013 Delen  

De gezondheid van mensen met een laag-sociaal economische status is op bijna alle fronten slechter dan die van mensen met een hoog-sociaal economische status.. Zo leven lager opgeleiden zes tot zeven jaar korter dan hoogopgeleiden. Zij hebben ook meer gezondheidsproblemen dan hoogopgeleiden, zoals suikerziekte, depressie en overgewicht. En leven vele jaren langer in ervaren ongezondheid.

Deze achterstanden zijn voor mij de belangrijkste motivatie geweest om de huisartsenpraktijk te verruilen voor de plek waar ik nu sta. Ik geloof dat het mogelijk is deze achterstanden te verkleinen door in te zetten op juist beleid. En ik hoop op deze plek een bijdrage te kunnen leveren aan het verkleinen van deze verschillen. Dit zeg ik in mijn maidenspeech, die ik vandaag in de Tweede Kamer hield. Lees verder voor de integrale speech.

Voorzitter,

“In vertrouwen delen mensen hun zorgen met me. Daar ben ik zuinig op.”

Deze zin is de leidraad geweest voor mijn werk als huisarts, de afgelopen 7 jaar. In huisartsenpraktijk Strikwerda en Otjes, vaak door patiënten liefdevol afgekort tot Strotjes, vernoemd naar mijn gewaardeerde collega’s die deze praktijk al 30 jaar runnen. Met hen was ik, plus een heel team om ons heen, verantwoordelijk voor de zorg aan meer dan 4000 patiënten. In Amsterdam West, Slotermeer. Een praktijk in de westelijke tuinsteden, die in de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw werden gebouwd en werden beschouwd als toonbeeld van vooruitgang na de oorlog, maar nu gelden als aandachtsgebieden. Waar Mo mij liefdevol “He Doc” noemt, waar Wesley meer last lijkt te krijgen van zijn astma door de schimmel in huis en waar mevrouw de Vries al 60 jaar woont maar eenzaam is sinds het overlijden van haar man vorig jaar.

Voorzitter,

in deze praktijk werd ik geconfronteerd met ziekte, vaak mild en soms ernstig, met leven en dood, met vreugde en verdriet. Ik werd geconfronteerd met zoveel meer dan waar de medische studie mij op had voorbereid. En waar ik me niet kon verschuilen achter een witte jas. Werkeloosheid, huiselijk geweld, verslaving. Maar ook burenhulp, gemotiveerde leerkrachten op de “zwarte” lagere school, samen de schouders eronder.

Ja, ik had mijn medische kennis en vaardigheden nodig, maar meer nog had ik nodig dat ik leerde luisteren en niet te snel te oordelen.

Op deze plek heb ik de volle breedte van het begrip zorgverlenen mogen ervaren. Mogen, want dat kan alleen als je het vertrouwen van je patiënten krijgt. En daar was ik zuinig op.

De gezondheid van mensen met een laag-sociaal economische status is op bijna alle fronten slechter dan die van mensen met een hoog-sociaal economische status.. Zo leven lager opgeleiden zes tot zeven jaar korter dan hoogopgeleiden. Zij hebben ook meer gezondheidsproblemen dan hoogopgeleiden, zoals suikerziekte, depressie en overgewicht. En leven vele jaren langer in ervaren ongezondheid.

Deze achterstanden zijn voor mij de belangrijkste motivatie geweest om de huisartsenpraktijk te verruilen voor de plek waar ik nu sta. Ik geloof dat het mogelijk is deze achterstanden te verkleinen door in te zetten op juist beleid. En ik hoop op deze plek een bijdrage te kunnen leveren aan het verkleinen van deze verschillen. Voor Mo, voor Wesley, voor mevrouw de Vries.

Voorzitter,

In vertrouwen hebben patiënten hun zorgen met me gedeeld en daar was ik zuinig op. Ik ben voornemens deze zin ook als leidraad te gebruiken voor mijn nieuwe functie. Groot is het vertrouwen dat je in deze functie krijgt van mensen wiens stem je mag vertegenwoordigen. En op dat vertrouwen moeten wij als volksvertegenwoordigers zuinig zijn.

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van BRZO bedrijven. Werknemers en omwonenden. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijven de door de sector zelf vastgestelde veiligheidseisen nakomen. Zij moeten kunnen vertrouwen op adequaat handelen van de instanties die belast zijn met toezicht en handhaving op deze bedrijven. Het moet duidelijk zijn wie wanneer welke verantwoordelijkheid heeft en wie wanneer handelt. En een overheid moet hier op toezien. Daarin tonen we ons zuinig op dat vertrouwen.
Voorzitter,

Odfjell is helaas het voorbeeld van hoe het niet moet, als het gaat om vertrouwen. Wij hopen dat met de brief van gisteren nu ook echt alle incidenten boven tafel zijn en er een streep kan worden gezet onder het verleden. Gelijktijdig roept de brief ook de vraag op hoe het kan dat DCMR niet eerder op de hoogte was van deze incidenten en waarom de Ondezoeksraad deze incidenten niet heeft kunnen traceren bij het onderzoek dat zij heeft verricht. Wij zouden graag een nadere toelichting van de staatssecretaris hierover krijgen.

De belangrijkste vraag nu is of de toezichts- en handhavingsstructuur van de staatsecretaris voldoende garantie biedt dat situaties als bij Odfjell niet meer kunnen voorkomen.

Voorzitter,

De PvdA vindt het een doorbraak dat de staatssecretaris doorzettingsmacht krijgt. Niet langer afschuiven maar knopen doorhakken en handelen waar nodig. Maar effectieve doorzettingsmacht valt of staat met de informatievoorziening vanuit de regionale uitvoeringsdiensten naar de staatssecretaris. Is dit voldoende geborgd in de door de staatssecretaris voorgestelde structuur?

Daar waar onregelmatigheden worden geconstateerd moeten ook opdrachtgevers, afnemers en andere ketenpartijen hiervan op de hoogte worden gesteld. Dit vereist transparantie. Kan de staatssecretaris toelichten hoe zij hier tegen aan kijkt?

Wij willen dat bedrijven een verantwoordelijke houding hebben naar hun werknemers en omwonenden. Deze houding ontbrak ten ene male bij Odfjell en de cijfers uit de onderzoeken stemmen ons tot zorg. En daar waar acute gevaren bestaan voor de volksgezondheid moet onmiddellijk ingegrepen kunnen worden.

De PvdA verwacht van het BRZO+ dat dit overleg ook een significante bijdrage levert aan kennisdeling en -afstemming en de mogelijkheden om te kunnen doorpakken, met name omdat hierbij ook het Openbaar Ministerie betrokken is. De PvdA wil graag deze aanpak over een (half) jaar evalueren. Het doel moet zijn het aantal risicovolle incidenten te verminderen en daarmee de veiligheid te verbeteren.

Voorzitter, ik wil aan de staatssecretaris vragen of zij dit kan toezeggen.

Voorzitter ten slotte,

In het najaar komt de staatssecretaris met een brief over hoe het kabinet aankijkt tegen het meebetalen van toezichtskosten door die bedrijven die zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheid. Ik zou nogmaals willen benadrukken dat de PvdA van mening is dat de overtreder moet worden aangeslagen voor de extra toezichtskosten. Deze kosten zouden niet door hele sector moeten worden gedragen waardoor de goeden lijden onder de kwaden.

Delen: