Maidenspeech Marit Maij

Maidenspeech Marit Maij

Door Marit Maij op 20 december 2012 Delen  

Het is voor de Partij van de Arbeid van groot belang dat ontwikkelingssamenwerking zich vooral richt op armoedebestrijding. Daarom ben ik blij dat dit thema de komende jaren veel aandacht krijgt van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik ben tegelijkertijd erg verheugd dat vrouwenemancipatie in ontwikkelingslanden weer hoog op de agenda komt te staan. Dit stel ik in mijn maidenspeech, die ik deze week in de Kamer hield.

Gesproken woord geldt

Voorzitter,

Het is voor mij een eer om vandaag via u met uw kamer in debat te gaan over een onderwerp dat mij zeer aan het hart gaat: ontwikkelingssamenwerking.

Als kind wilde ik graag het heelal leren begrijpen. Weten hoe het zat met het uitdijen van het heelal, wat zat daar dat achter, nog een heelal? Was er een andere planeet waar we van zouden kunnen leren? Ik wilde graag astronaut worden.

Maar ik had ook een fascinatie voor landen, volken, talen en mensen. Mijn ouders namen de tijd om ons als kinderen zo veel mogelijk te leren over andere landen en volkeren. Totdat ik zelf oud genoeg was om alleen de wereld in te gaan. Van Barcelona tot Buenos Aires en van Brussel tot Beijing heb ik gewoond, gestudeerd en gewerkt. Ik woon overigens nu al een paar jaar met plezier in een stad die met een D begint.

Voorzitter, mijn ouders leerden mij op een ander punt ook iets belangrijks. Zij werkten allebei en zorgden allebei. Iets wat in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw niet vanzelfsprekend was. Een moeder die werkte en een vader die in de ouderraad van de school zat. Ik ben blij dat ik mijn grote liefde gevonden heb bij een man die ook zo in het leven staat. Wij werken allebei en zorgen allebei. Voor onze twee prachtige zonen. Ik vind het mooi dat mijn vader op dit toch wat ontijdige uur hier aanwezig is. Net als mijn man en mijn schoonmoeder, de vrouw die hem deze waarden heeft bijgebracht.

Voorzitter,

Ik ben geen astronaut geworden en niet in een ruimteschip terecht gekomen, maar mag nu als lid van uw kamer wel voor in de bus van het Nederlandse bestuur zitten.

Voorzitter,

Afrika is het continent met de meeste arme landen, maar hier liggen ook vijf van de snelst groeiende economieën. Het continent heeft een gemiddelde groei van vijf procent, met enkele uitschieters boven de tien procent. De PvdA is verheugd dat Afrika hoog op de agenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat. Minister Ploumen heeft in haar wittebroodsweken Mali bezocht en zegde gisteren toe in 2013 minstens twee handelsmissies naar Afrika uit te voeren.

Voorzitter,

Speerpunt van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking blijft natuurlijk armoedebestrijding. De PvdA is wel van mening dat hierin gedifferentieerd moet worden. Van de 1 miljard allerarmsten in de wereld woont 70% in middeninkomenslanden. In de allerarmste landen blijven we helpen met het opbouwen van basisvoorzieningen: mensen de spreekwoordelijke hengel geven in plaats van de vis. Maar in middeninkomenslanden, waar wel veel rijkdom en welvaart is, moet die rijkdom beter verdeeld worden. Nederland moet in deze landen dus geen geld meer gaan geven aan overheden. Wel kunnen we bijdragen burgers mondiger te maken, de democratie te versterken en emancipatie te bevorderen. In deze landen geven we mensen geen hengel meer, maar helpen we ze hun eigen hengel op te eisen.

Voorzitter, ik ben verheugd dat vrouwenemancipatie in ontwikkelingslanden weer hoog op de agenda komt te staan. Een traditioneel conservatieve en orthodox religieuze alliantie lijkt in de wereld de overhand te krijgen. Maar vrouwen leveren een belangrijke bijdrage aan ontwikkeling, vrede en democratisering.

Op 6 december lanceerden 9 partijen in uw Kamer het Meerpartijen Initiatief Gender. En dat MPI Gender biedt nu al boter bij de vis. Op voorstel van de PvdA en medeondertekend door VVD, CDA, D66, GroenLinks, PVVD, 50 Plus en de ChristenUnie, heb ik een amendement ingediend ter verhoging van het fonds: Funding Leadership and Opportunities for Women, FLOW, in 2013 met 10 miljoen euro. Met dezelfde groep partijen heb ik de minister 2 miljoen extra voor UN Women gevraagd. De minister zegde toe nog dit jaar 2 miljoen Euro aan UN Women over te maken. Graag nog een bevestiging van de minister op dit moment.

Ik ben verheugd dat de PvdA gisteren in het WGO Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een aantal voorstellen heeft kunnen doen, die richting geven aan het beleid van minister Ploumen, een beleid met een nieuwe dimensie en een nieuw elan.

Voorzitter, ik vind het een eer om voor in de bus van het Nederlands bestuur te mogen zitten en zal mij ervoor inzetten dat Nederland voor in de bus van de internationale samenwerking komt te zitten.

Dank u wel.