Maidenspeech Tanamal over klokkenluiders

Maidenspeech Tanamal over klokkenluiders

Door Grace Tanamal op 28 juni 2013 Delen  

Het leuke aan mijn jaren als raadslid in Amersfoort was het directe contact met mensen en het snelle resultaat. Ik was toen ook vakbondsbestuurder. Daar ging het ook om de mensen, om werknemers en de behartiging van hun belangen. Medezeggenschap van werknemers, maar ook het recht om zaken aan de orde te stellen. Daarom ben ik blij dat ik donderdag op het onderwerp klokkenluiders mijn zogenoemde maidenspeech (pdf) mocht houden, als eerste vrouw van Molukse afkomst.

Maatschappelijke misstanden mogen niet verborgen blijven en melders daarvan verdienen bescherming. Daarom was de Partij van de Arbeid graag bereid dit initiatiefvoorstel mede in te dienen. Het is van groot belang dat we in Nederland omstandigheden creëren, waarin werknemers maatschappelijke misstanden durven te melden. Een belangrijk element hierbij is dat werknemers die misstanden aan de kaak stellen, daar zelf geen nadeel van ondervinden.

Daarom verdienen échte klokkenluiders ontslagbescherming. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat deze ontslagbescherming misbruikt kan worden voor andere doeleinden. Kortom, het kaf moet deugdelijk van het koren gescheiden worden. Lees via onderstaande links mijn hele inbreng.

Maidenspeech (pdf) >
Maidenspeech (htm) >

Delen: