Maatregelen Schippers leiden tot tweedeling

Maatregelen Schippers leiden tot tweedeling

Door Eeke van der Veen op 27 maart 2012 Delen  

Minister Schippers stelt voor de vrije keus voor een arts of ziekenhuis te beperken tot de duurdere zorgverzekeringen. Dit belemmert de keuzevrijheid en leidt tot tweedeling, terwijl er geen kostendaling zal optreden.

Dit kabinet negeert alle signalen die er op wijzen dat marktwerking niet leidt tot doelmatige, betere of goedkopere zorg, en de verzekerden worden weer extra belast.

De minister wil met haar wetsvoorstel de zorgverzekeraar de hoogte van de vergoeding vast laten stellen bij gebruik van niet gecontracteerde zorg door een verzekerde met een natura polis. In principe kan de zorgverzekeraar van alle vergoeding afzien.

De PvdA zal zicht fel tegen deze voorstellen verzetten. Onze bezwaren op een rij:

1. Deze maatregel belemmert keuzevrijheid, leidt tot tweedeling en kostendaling zal niet optreden. Er is voldoende onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat marktwerking de zorg niet goedkoper maakt.
2. Om als verzekerde te kunnen kiezen voor een verzekeraar moet de verzekeraar alle zorg gecontracteerd hebben. Voor 2012 geldt dat een groot deel van de contracten nog gesloten moet worden. Verzekeraars zullen niet in staat zijn aan de door de minister gestelde voorwaarde te voldoen.
3. Contractering van specifieke zorgaanbieders leidt tot versnippering. Dat bemoeilijkt in hoge mate de samenwerking tussen zorgaanbieders met name tussen de eerste lijn en de ziekenhuizen. In de praktijk zullen verzekeraars samenwerking afdwingen. Op zich hoeft dat niet altijd slecht te zijn maar niet alle zorgverzekeraars zullen dezelfde samenwerking eisen. Voor zorgaanbieders en verzekerden zal dat de inzichtelijkheid niet vergroten.

4. Verzekerden die het kunnen betalen zullen voor een restitutiepolis kiezen. Ze kunnen dan immers zelf bepalen waar ze zorg willen halen. Dit doet sterk denken aan het voormalige onderscheid tussen ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden.
5. Deze maatregel veronderstelt dat zorgverzekeraars in staat zouden zijn tot selectieve zorginkoop. Tot nu toe is dat nauwelijks van de grond gekomen.
6. Dit kabinet negeert alle signalen die er op wijzen dat marktwerking niet leidt tot doelmatige, betere of goedkopere zorg en de verzekerden worden weer extra belast.

De PvdA kijkt heel anders tegen de zorg aan: organiseer de zorg dicht bij de mensen. Zorg dat burgers invloed krijgen op de organisatie van de zorg, ga uit van samenwerking tussen zorgaanbieders en stimuleer zorg op maat door met regionale budgetten te werken.