Maak werk van sociaal Europa

Maak werk van sociaal Europa

Door Michiel Servaes op 7 maart 2013 Delen  

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de Europavisie van het kabinet, de ‘Staat van de Europese Unie’. De visie markeert de overgang van de voormalige gedoogcoalitie naar het huidige kabinet, van irritatie over het Polenmeldpunt naar het voorzitterschap van de Eurogroep.

In het debat zal ik aandacht vragen voor de pijnlijke sociale gevolgen van de economische crisis, met name in Zuid-Europa. De hoge werkloosheid en de effecten op kwetsbare groepen hebben een kritische grens bereikt. Tegelijkertijd wordt in eigen land de zorg geuit dat, onder druk van de crisis, verregaande besluiten worden genomen. Ik zal betogen dat noch doorgaan op de ingeslagen weg, noch toegeven aan het doemdenken van de eurosceptici een oplossing biedt.

De opdracht is Europa op zo’n manier vorm te geven dat we de vruchten kunnen plukken van de samenwerking, maar tevens oog hebben voor reële problemen van mensen – en daar werk van maken. We moeten erkennen dat het vrije verkeer kansen biedt, maar ook keerzijdes kent. We weten dat leiderschap om daadkracht vraagt, maar nooit zonder democratische controle. We moeten streven naar solide overheidsfinanciën, maar niet ten koste van sociale grondrechten.

Door regeringsleiders wordt wel gesproken over een sociaal Europa, maar actie blijft uit. De PvdA wil:

  • Dat aanbevelingen voor lidstaten niet alleen gericht zijn op begrotingsnormen, maar dat werkgelegenheid minstens zo zwaar weegt.
  • Dat bestaande sociale normen, waaronder de rechten van vakbonden, bevestigd worden en niet terzijde geschoven worden in moeilijke tijden.
  • Dat daarop toegezien wordt door de International Labour Organisation – de Trojka moet een Kwartet worden.
  • Dat gestreefd wordt naar een Europees systeem van relatieve minimumlonen.
  • Dat Europese fondsen maximaal ingezet worden op groei en banen.

Europa is meer dan vrede en veiligheid. Meer ook dan markt en munt. De kern van het Europese project anno 2013 is het waarborgen van gezamenlijke waarden en gedeelde welvaart in een snel veranderende wereld. Voor dát sociale Europa zet de PvdA zich in.