Maak werk van aangiftebereidheid haatcriminaliteit

Maak werk van aangiftebereidheid haatcriminaliteit

Door Ahmed Marcouch op 17 november 2011 Delen  

Het is onverteerbaar dat daders van misdrijven niet opgepakt worden omdat mensen te bang zijn om aangifte te doen. Ik heb de minister gevraagd in te grijpen.

Ik heb al eerder gepleit voor het vergroten van de aangiftebereidheid tegen haatcriminaliteit. Maar deze week bleek uit een bericht van AT5 dat de daders die islamitische homo’s hebben bedreigd in de Chassébuurt in Amsterdam, niet worden aangeven omdat de buurtbewoners bang zijn voor represailles.

Na aanleiding daarvan heb ik de minister van Veiligheid en Justitie de volgende vragen gesteld:
1.  Kent u het bericht “Buurt te bang voor homohaters” (site AT5) en herinnert u zich de motie Marcouch c.s. over het vergroten van de aangiftebereidheid bij  haatcriminaliteit (33000 VI, nr. 25)?
2.  Deelt u de mening dat het onverteerbaar is dat mogelijke daders van misdrijven niet opgepakt worden omdat burgers te bang zijn om aangifte te doen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
3.  Kent u signalen waaruit blijkt dat bewoners van de betreffende buurt geen aangifte durven te doen tegen daders van bedreiging van islamitische homo’s? Zo ja, wat doet u in deze concrete zaak om mensen toch aan te zetten tot het doen van aangifte? Zo nee, hoe komt het dat u die signalen niet kent en de pers klaarblijkelijk wel?
4.  Wat zegt het feit dat burgers geen aangifte durven te doen vanwege angst voor represailles over het gezag van en vertrouwen in de politie?
5.  Deelt u de mening dat het ook onverteerbaar is dat er klaarblijkelijk burgers zijn die kennis van de daders hebben, maar te bang zijn om aangifte te doen? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat deze burgers wel aangifte gaan doen? Welke mogelijkheden zijn er om anoniem melding dan wel aangifte te doen en vervolgens over te gaan tot opsporing van de daders? Gaat u die mogelijkheden actief stimuleren en gebruik van maken?
6.  Welke inspanning heeft de politie in deze zaak verricht om de daders op te sporen? Zijn er bijvoorbeeld lokagenten ingezet? Hoeveel capaciteit heeft de politie ingezet om de daders op te sporen?
7.  Deelt u de mening dat het onvoldoende onderkennen van haatcriminaliteit jegens homo’s kan zorgen voor een ernstige wijze van vrijheidsberoving, waardoor mensen zichzelf niet authentiek kunnen gedragen op straat, hun huis niet uit durven of geen bezoek meer durven ontvangen? Zo ja, hoe zorgt u er dan voor dat alles op alles wordt gezet om de daders op te pakken en verdere escalatie te voorkomen? Zo nee, waarom niet?