Maak seksuele intimidatie op straat strafbaar

Maak seksuele intimidatie op straat strafbaar

Door Ahmed Marcouch op 4 augustus 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat seksuele intimidatie van vrouwen wordt opgenomen in het wetboek van Strafrecht. Vele vormen van verbaal of fysiek geweld tegen vrouwen zijn in Nederland al strafbaar, maar dat geldt niet voor seksuele intimidatie. De PvdA wil met dit initiatief een stevige stap zetten om een einde te maken aan dergelijk wangedrag.

In sommige wijken of straten in Nederland is seksuele intimidatie aan de orde van dag. Vrouwen worden uitgescholden voor hoer, worden nagesist, geconfronteerd met seksuele gebaren en bestookt met ongewenst seksuele voorstellen. Slachtoffers van seksuele intimidatie voelen zich vernederd, hun gevoel van veiligheid in de eigen woonomgeving wordt aangetast en hun vrijheid van beweging wordt ernstig beperkt. Maar helaas is dat besef bij sommige mensen diep weggezakt. Van respect voor de vrouw is bij hen geen sprake meer. Wangedrag is de norm geworden.

De PvdA wil niet langer tolereren dat vrouwen op straat seksueel geïntimideerd worden en dat dit onbestraft blijft. Daarom moet net zoals in Frankrijk is gebeurd, seksuele intimidatie als misdrijf worden opgenomen in ons wetboek van Strafrecht. Vaak kunnen slachtoffers van seksuele intimidatie nergens terecht en hebben agenten grote moeite bij de handhaving, omdat er geen wet is waarop zij zich kunnen beroepen.

Veel vormen van wat seksuele intimidatie zou kunnen worden genoemd zijn al strafbaar: aanranding, verkrachting, het plegen van ontucht en belediging staan al in ons strafrecht. Maar lang niet altijd is het wangedrag zo duidelijk bij een van deze misdrijven onder te brengen. Door het opnemen van seksuele intimidatie in één artikel in ons strafrecht, wordt expliciet duidelijk gemaakt welke normen er in Nederland op dit vlak gelden.

Wij willen daarom alle vormen van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele betekenis, waarmee de waardigheid van de persoon wordt aangetast, strafbaar maken. In onze wetgeving is dat goed geregeld als het om seksuele intimidatie op de werkvloer gaat. De PvdA wil dat ook op straat dezelfde grenzen worden getrokken.

Delen: