Minister Spies moet stoppen met weigeren

Minister Spies moet stoppen met weigeren

Door Ronald Plasterk op 31 juli 2012 Delen  

Om meerdere redenen buitengewoon stuitend. Zo zou ik de weigering van het kabinet om een verbod uit te vaardigen op gewetensbezwaarde trouwambtenaren willen typeren. Niet alleen moet minister Spies gewoon doen wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer haar heeft opgedragen, maar bovenal is deze aanhoudende discussie bijzonder onaangenaam voor de mensen om wie het gaat: mensen die vanwege hun seksuele geaardheid het risico lopen op een afwijkende behandeling bij het gemeenteloket. Het is echt de hoogste tijd dat er voor eens en voor altijd een einde wordt gemaakt aan het fenomeen ‘weigerambtenaar’.

Spies dreigt het reces te misbruiken om de wens van de Kamer te negeren, dat kan de Kamer niet over z’n kant laten gaan. De wet zegt dat het huwelijk openstaat ongeacht geslacht, en trouwambtenaren moeten de wet uitvoeren. We willen zo snel mogelijk in debat met de minister.

De Partij van de Arbeid wil dat elke trouwambtenaar bereid moet zijn alle huwelijken te sluiten. Degenen die reeds in dienst zijn en dit weigeren kunnen niet langer trouwambtenaar zijn, en de minister moet nu onmiddellijk de aangenomen Kamermotie van Pierre Heijnen uitvoeren dat dit bij nieuwe aanstellingen wordt geëist. De overheid en overheidsdienaren mogen niet discrimineren naar sekse, geaardheid, afkomst of wat dan ook.