Maak lobby openbaar

Maak lobby openbaar

Door Lea Bouwmeester op 19 juni 2012 Delen  

De PvdA wil dat de contacten tussen minister en lobbyisten openbaar worden. Het moet duidelijk zijn welke invloed een lobbyist heeft gehad op totstandkoming van beleid of een wet. Zo wordt duidelijk of bijvoorbeeld bij het onderwerp tabak, economische belangen of juist gezondheid voorop staat. Een product aanprijzen – lobbyen – mag, maar dan wel openbaar. Ik zal hier nog deze zomer een wetsvoorstel toe indienen.

Dit kan eenvoudig worden geregeld door een lobbyparagraaf op te nemen bij tot standkomen van een wet. Hierdoor bevat ieder nieuw wetsvoorstel voortaan een paragraaf over de invloed van lobbyisten. In die paragraaf moet staan met wie een bewindspersoon heeft gepraat, wat er is besproken en welk lobbybelang er is ingebracht. Dit kan op hoofdlijnen prima worden vastgelegd.

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer bleek onlangs dat de tabakslobby zoveel invloed heeft, dat de Kamer buiten spel staat. Zo heeft de Kamer dus geen inzicht in totstandkoming van beleid wet en regelgeving. Omringende landen en Europa hebben al een lobbyregister en zijn al veel verder dan wij. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. De beroepsvereniging public affairs en lobby (BVPA) is het met de PvdA eens.

Een product aanprijzen mag, lobbyen ook, maar dit wil de PvdA transparant maken. Als je niets hebt te verbergen, dan kan je alleen maar voor zijn. Deze zomer ga ik samen met collega Pierre Heijnen het voorstel schrijven, zodat een nieuw kabinet er meteen mee aan de slag kan.

Delen: