Maak korte metten met zorgfraude

Maak korte metten met zorgfraude

Door Lea Bouwmeester op 10 april 2013 Delen  

Fraude en verspilling in de zorg moet worden voorkomen en aangepakt. Lees verder voor de vijf maatregelen die de Partij van de Arbeid voorstelt.

1. Maak de rekeningen begrijpelijk voor patiënt qua inhoud en kosten, dan kan een patiënt mee controleren en snap die de rekening.

2. Zorg dat zorgverzekeraars patiënten die signalen van fraude melden serieus worden genomen. Onderzoek dit en eis dat rekeningen tijdig worden verstuurd door zorgaanbieder.

3. Zorgverzekeraars moeten zelf ook actiever uit zichzelf nagaan of declaraties kloppen. Ze zijn bezig maar meer is nodig, vooral meer capaciteit

4. De toezichthouder NZa moet een stevig actieplan opstellen om zorgverzekeraars en aanbieders achter de broek aan te zitten. Fraude bestraffen op afschrikwekkende manier. En de patiënt moet ook bij NZa kunnen melden als ze er bij zorgverzekeraar niet uitkomen.

5. Zorgaanbieders strenger controleren op integriteit. Na fraude stevig aanpakken.

Er zijn fouten die gemaakt worden met declaraties en door keiharde fraude. Een foute declaratie moet voorkomen worden door heldere regels en goede voorlichting. Fraude is ontoelaatbaar en moet te allen tijde worden voorkomen en aangepakt. Om de zorg betaalbaar te houden en vertrouwen niet te beschamen.

Onze voorstellen leg ik woensdag tijdens een overleg met minister Schippers op tafel. Begin februari trok ik al aan de bel over zorgfraude naar aanleiding van alarmerende berichtgeving.