Maak kennis met Martin van Rijn

Maak kennis met Martin van Rijn

Door Martin van Rijn op 15 november 2012 Delen  

Staatssecretaris Martin van Rijn beantwoordt vier vragen over zijn motivatie, ambitie en visie. Lees verder voor een nadere kennismaking.

Wat was je vorige baan?
Ik was chief executive officer (ceo) van PGGM. PGGM is een pensioenuitvoerder die de pensioenadministratie en het vermogensbeheer voor zes pensioenfondsen verzorgt, waarvan de grootste het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn is, namelijk PFZW.

Wat motiveert je?
Ik ben al sinds de jaren ’70 lid van de PvdA, destijds geïnspireerd door Joop den Uyl. Wat mij nu motiveert is dat er nu grote hervormingen gaan en moeten plaatsvinden, omdat onze samenleving verandert: demografie, internationale economie, financiële crisis. Juist nu moet de PvdA staan tussen mensen met een laag en een hoog inkomen, tussen oud en jong, tussen ziek en gezond.

Wat is je ambitie?
Binnen ‘mijn’ beleidsterrein wil ik er aan bijdragen dat we zorg van oud en jong
dichtbij organiseren. Als het niet anders kan moet er in instellingen goede kwaliteit met een menselijke maat geboden worden. Daarnaast wil ik houdbare zorg bewerkstelligen, zodat ook toekomstige generaties beschaafde zorg hebben.

Wat kan Nederland van PGGM leren?
Ook in de pensioenwereld is de essentie: solidariteit tussen oud en jong en tussen generaties. Samen risico’s delen is beter dan ze in je eentje te nemen. Door vergrijzing staan we bij pensioenen, wonen en zorg voor gemeenschappelijke vraagstukken. Het lijkt mij mooi die meer met elkaar te verbinden.

Delen: