Maak gevangenissen veilig

Maak gevangenissen veilig

Door Lea Bouwmeester op 27 december 2011 Delen  

De Arbeidsinspectie kwam vandaag met een vernietigend rapport waaruit blijkt dat in 79% van de geïnspecteerde justitiële instellingen de veiligheid niet op orde is. In eerdere vragen van de PvdA heeft staatssecretaris Teeven gezegd dat de veiligheid in gevangenissen juist enorm is vergroot. Het tegendeel bewijst de arbeidsinspectie. Ik wil dat Teeven orde op zaken gaat stellen, de veiligheid in de gevangenis moet zo snel mogelijk worden vergroot!

Al jaren is de onveiligheid in gevangenissen voor de PvdA een doorn in het oog. Die onveiligheid wordt niet alleen gecreëerd door bezoekers en gedetineerden, maar ook door personeel onderling. Daarom is er 4 jaar geldeden, mede op aandringen van de Kamer, een actieplan opgesteld om de veiligheid te vergroten. Nu blijkt uit onderzoek van de arbeidsinspectie dat de veiligheid in 79% van de onderzochte justitiële instellingen nog steeds onder de maat is. Het actieplan blijkt dus een theoretisch plan, dat niet is uitgevoerd. Zo is er geen adequate klachtregeling, geen vertrouwenspersoon en worden overige hulpmiddelen niet toegepast. Dit vindt de PvdA zeer verontrustend! Daarom roep ik staatssecretaris Teeven op om snel met een uitvoerbaar actieplan te komen. En dit keer moet hij garanderen dat het wordt uitgevoerd!

Bovendien wordt het tijd dat de staatssecretaris zich meer bezig gaat houden met echte veiligheidsproblemen, zoals agressie en geweld in gevangenissen. En vooral terugdringen van het (veel te hoge!) recidivecijfer, in plaats van rechtse hobby’s zoals privatiseringsdrift. Daar wordt Nederland niet veiliger van!

Mijn vragen aan de staatssecretaris van Justitie:

1.    Bent u ook zo geschrokken van het bericht van de arbeidsinspectie, dat in 79% van de geïnspecteerde gevangenissen/ justitie instellingen na 3 jaar de veiligheid nog niet gegarandeerd is?
2.    Vind u dat het tijd is om te stoppen met machocultuur en orde op zaken te stellen?
3.    Vind u het ook schokkend dat Dhr. Wallenburg van de Arbeidsinspectie op radio 1 zegt dat er in theorie wel maatregelen zijn genomen om agressie en geweld tegen te gaan, maar in praktijk niet? Zo is er geen adequate klachtregeling, geen vertrouwenspersoon en worden overige hulpmiddelen niet toegepast. Wat gaat u hieraan doen?
4.    Herinnert u zich uw uitspraken in Kamer overleggen dat de veiligheid zou zijn toegenomen? Zijn deze uitspraken gebaseerd op de theoretische werkelijkheid? Zo nee, hoe is het verschil van inzicht ontstaan tussen u en het praktijk onderzoek van de Arbeidsinspectie?
5.    Bent u bereid het rapport van de arbeidsinspectie met uw reactie aan de Kamer te sturen voor het AO gevangeniswezen begin 2012?
6.    Wilt u tevens voor dit AO gevangeniswezen de Kamer informeren hoe u agressie en geweld nu ook in praktijk aan gaat pakken?
7.    Bent u met ons van mening dat het verstandiger is uw aandacht te richten op de echte veiligheidsproblemen zoals a) agressie en geweld in gevangenissen en b) terugdringen van het (veel te hoge!) recidivecijfer, in plaats van rechtse hobby’s zoals privatiseringsdrift?