Maak einde aan schijnconstructie met Poolse arbeiders

Maak einde aan schijnconstructie met Poolse arbeiders

Door John Kerstens op 14 januari 2013 Delen  

Het heeft er alle schijn van dat Nederlandse uitzendbureaus schijnconstructies inzetten om Poolse arbeiders goedkoper in de Nederlandse tuinbouw te laten werken. Hierdoor ontstaat er oneerlijke concurrentie en mogelijk verdringing op de arbeidsmarkt. Een Westlandse wethouder heeft hierover aan de bel getrokken. Ik heb minister van Sociale Zaken Asscher gevraagd om zo snel mogelijk een eind te maken aan deze constructie.

Update 14-1: De minister heeft toegezegd deze constructies met vakbonden en werkgevers aan te pakken.

Mijn vragen aan de minister van SZW:
1. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Mogelijk schijnconstructie met Poolse arbeiders’ op de website nu.nl van 12 januari 2013?

2. Deelt u de mening dat met de in bedoeld artikel omschreven constructie (waarbij een laag loon wordt gecombineerd met een hoge, in Nederland onbelaste, ‘onkostenvergoeding’) inbreuk wordt gemaakt op het uitgangspunt ‘gelijk werk gelijk loon’ bij de inzet van buitenlandse arbeidskrachten met als gevolg oneerlijke concurrentie en mogelijk verdringing op de arbeidsmarkt?

3. Bent u bereid aan deze constructie op zo kort mogelijke termijn een einde te maken?

4. Bent u van mening dat voor uitzendbureaus die blijkbaar welbewust van dergelijke constructies gebruik maken om op die manier een (onrechtmatig) concurrentievoordeel te behalen ten koste van Poolse en Nederlandse werknemers als ook van de Nederlandse staat, die immers inkomsten wordt onthouden, geen plaats behoort te zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt?

5. Wilt u bovenstaande vragen beantwoorden vóór het eerstvolgende algemeen overleg arbeidsmigratie (op 17 januari aanstaande)?