Maak een campagnefilmpje!

Maak een campagnefilmpje!

Door De Redactie op 15 december 2009 Delen  

De Partij van de Arbeid roept filmmakers en videokunstenaars op een filmpje
te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. De
webstrijd richt zich op professionals en hobbyisten. De opdracht is
volledig vrij. Filmmaker en twitterazzo Martin Koolhoven geeft tips en tricks.

De winnaar ontvangt 2000 euro en de garantie dat het filmpje
in de aanloop naar de verkiezingsdag op het drukbezochte PvdA.nl wordt
geplaatst.

Deelnemers kunnen Martin Koolhoven
via
Twitter
 vragen om tips en tricks bij het maken van een film. De regisseur
van het gelauwerde Oorlogswinter en Het Schnitzelparadijs heeft toegezegd dat
hij zal reageren op elke inhoudelijke tweet met de
hashtag #pvdawebstrijd. Koolhoven maakte in 2006 een van
de PvdA-campagnefilmpjes voor
de Tweede-Kamerverkiezingen.

De inzendingen worden beoordeeld door filmmaker Eddy
Terstall
, Tweede-Kamerlid Mei Li Vos en
JS-voorzitter Mohammed Mohandis. De beste inzendingen kunnen in
de weken voor de verkiezingen op een prominente plek rekenen op het geheel
vernieuwde PvdA.nl.

De webstrijd richt zich op professionals én hobbyisten. Studenten van
kunstacademies en audiovisuele opleidingen worden speciaal uitgenodigd om zich
in de strijd te mengen.

De opdracht is volledig vrij. Wel moet het filmpje uitdragen
dat de PvdA streeft naar een samenleving waarin iedereen meetelt, en eindigen
met de oproep om op 3 maart op de PvdA te stemmen. De enige vereiste is dat het
filmpje niet langer dan een minuut duurt. Het is aan de deelnemers om een
landelijke boodschap in beeld te brengen of een gemeente eruit te pikken.

Deelnemers wordt gevraagd hun inzending op YouTube te plaatsen en de link
naar redactie@pvda.nl te mailen. De
redactie zal vervolgens alle geschikte inzendingen embedden op
PvdA.nl. De deadline is maandag 15 februari 2010. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Jurjen Fedde Wiersma: 020 – 5512208
of jfwiersma@pvda.nl.

UPDATE. Bij het gebruik van muziek en andermans materiaal moeten deelnemers
zich houden aan de gebruikersvoorwaarden van YouTube.
UPDATE2. Op het prijzengeld wordt kansspelbelasting ingehouden.

Oproep in het Engels

Make a campaign video for PvdA!
The Dutch Labour Party (Partij van de Arbeid) calls on filmmakers and video
artists to make a video for the municipal elections on 3 March 2010. The
webcontest aims at professionals and hobbyists. The assignment holds no
restricitions. Filmmaker and twitterazzo Martin Koolhoven gives tips and tricks.
The winner receives 2000 euros and a guarantee that the video
is posted on the popular PvdA site in the build-up to the elections.

Using Twitter, participants can ask Martin Koolhoven for
tips and tricks when making a film. The director of the highly praised motion
picture Oorlogswinter (Winter in Wartime) and Het Schnitzelparadijs has promised
to respond to every relevant tweet with the hashtag
#pvdawebstrijd. Koolhoven made one of the PvdA-campaign videos
for the national elections in 2006.

The entries are judged by filmmaker Eddy Terstall, member of
the Dutch House of Representatives Mei Li Vos (Dutch Labour
Party), and Mohammed Mohandis, chair of the PvdA-youth
organization JS. The best entries can count on a prominent place on the
completely renewed PvdA.nl in the weeks before the elections.

The webcontest is aimed at both professionals and hobbyists. Students at art
academies or with other audiovisual training are especially invited to join the
competition.

The assignment holds no restricitions. The video does
however need to carry out the message that the PvdA strives for a society in
which everyone counts, and end with the call to vote PvdA on 3 March. The only
real requirement is that the video is no more than one minute in duration. It is
up to the participants to either visualize a national message or highlight a
specific municipality.

Participants are asked to post their entry on YouTube and mail the link to
redactie@pvda.nl. The editorial staff
will embed all suitable entries on PvdA.nl. The deadline is Monday 15
February 2010.
For more information you can contact Jurjen Fedde
Wiersma: 020-5512208 or
jfwiersma@pvda.nl.

UPDATE. When it comes to using music or other people’s footage, participants
have to follow the YouTube Guidelines.
UPDATE2. Taxes will be withheld from the prize money.

Delen: