Maak combineren van werk en zorg voor iedereen makkelijk

Maak combineren van werk en zorg voor iedereen makkelijk

Door Keklik Yücel op 7 januari 2016 Delen  

Nederlanders zijn steeds drukker geworden. Dat blijkt uit het vandaag verschenen SCP-rapport over het combineren van werk en zorg. Helaas heerst er nog te veel een taboesfeer op de combinatie werk en zorg. Daarom vraagt de PvdA het kabinet om zich samen met sociale partners in te zetten om de combinatie arbeid en zorg uit de taboesfeer te halen en de bekendheid en benutting van verlofregelingen te vergroten. Wij komen dit jaar met een initiatiefnota over het moderne leven en werken.

Het aantal werkenden dat mantelzorg geeft, is toegenomen van 13 procent in 2004 naar 19 procent in 2014. Ook het aandeel werkende moeders is gestegen van 71 procent naar 78 procent tussen 2005-2014. Hun partners (80 procent) bleven voltijds werken. Dit is niet veranderd. Dus zowel door te werken als door te zorgen voor naasten, zijn wij meer gaan doen. Echter blijkt dat veel mensen die mantelzorg geven hierdoor vermoeidheidsklachten hebben. Ook leidt mantelzorg tot een hoger ziekteverzuim.

Het rapport laat ook nog eens zien dat sommige groepen, zoals laagopgeleiden en ZZP’ers, minder vaak toegang hebben tot regelingen die het makkelijker maken om zorg en werk te combineren. Zij kunnen minder vaak telewerken en hebben minder vaak flexibele werktijden. Ook is het voor hen niet altijd mogelijk om kinderopvang in te schakelen of (onbetaald) verlof op te nemen. Wat de PvdA betreft, zijn door dit kabinet goede stappen gezet om dit te verbeteren, denk daarbij aan de verhoging van de kinderopvangtoeslag en de mogelijkheden voor werknemers om flexibele werktijden toe te passen of het aantal werkuren per week tijdelijk te verlagen. Toch zijn wij er nog lang niet. Het combineren van werk en zorg moet voor iedereen veel makkelijker worden.

Te vaak is het voor veel mensen die dag in, dag uit werk en de zorg voor familie, gezin en vrienden combineren, een enorm lastige opgave om een goede en gezonde combinatie te vinden. Om dit een beetje vol te kunnen houden is de steun van je omgeving, je werkgever en een overheid die zorgt voor goede voorwaarden om werk en zorg te combineren onmisbaar. Maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de gehele samenleving. Er voor elkaar zijn, zorgen voor je zieke vader, moeder of buurvrouw, genoeg tijd voor je kinderen, op een prettige manier en zonder stress naar je werk. Het kan. Maar dan moeten we elkaar ondersteunen en helpen waar nodig is.