Maak combineren van werk en zorg aantrekkelijker

Maak combineren van werk en zorg aantrekkelijker

Door Esther-Mirjam Sent op 12 november 2014 Delen  

Gisteren hamerde de PvdA in de Eerste Kamer opnieuw op het belang van een economie die in dienst staat van mensen. Dat is één van de belangrijkste opdrachten voor de komende jaren: ervoor zorgen dat iedereen die kan werken ook in staat wordt gesteld om werk te combineren met andere verantwoordelijkheden, zoals zorg. De vergrijzing en de veranderingen die daarbij horen zijn een extra reden om hiermee aan de slag te gaan. Daarom vroeg ik het kabinet wat haar plannen zijn om dit mogelijk te maken.

In veel Nederlandse gezinnen is sprake van het ‘anderhalfverdienersmodel’. Dat houdt in dat één partner full-time werkt. De ander heeft een parttime-baan en is verder vooral verantwoordelijk voor het huishouden en de zorg voor kinderen. Het gevolg is dat de meeste vrouwen nog steeds niet economisch zelfstandig zijn. De Eerste Kamerfractie van de PvdA wil dat het aantrekkelijker wordt voor gezinnen om een fulltime baan en zorg te combineren. Dat heb ik vandaag ook ingebracht bij twee wetsvoorstellen: werknemers moeten de mogelijkheid hebben flexibeler om te gaan met verlof, werktijden en werkplaats.

Daarnaast wil de PvdA dat publieke voorzieningen beter zijn ingesteld op twee werkende ouders. Daarom willen we scholen, kinderopvang en verlofregelingen hier beter op laten aansluiten. Denk hierbij aan de invoering van continuroosters op basisscholen, brede scholen en ruimere openingstijden van onder andere kinderopvang.