Maak boetes voor verkeershufters hoger

Maak boetes voor verkeershufters hoger

Door Attje Kuiken op 16 oktober 2013 Delen  

De PvdA wil dat de minister van Veiligheid en Justitie verkeershufters die keer op keer in de fout gaan, bestraft met hogere boetes. Hiermee moet er een einde komen aan het asociale gedrag van weggebruikers die stelselmatig lak hebben aan verkeersregels en een gevaar vormen voor andere automobilisten. Ik heb hier eerder voor gepleit, en gisteren bleek dat onderzoeksbureau SWOV ons standpunt ondersteunt. Ik roep de minister op om hier nu eindelijk werk van te maken. Voor de PvdA gaat de verkeersveiligheid boven alles.

Iedereen die weleens in de auto zit kent ze. Mensen die door rood licht scheuren, die van alle kanten inhalen op de snelweg, bumperklevers. Ze zijn een doorn in het oog van de gewone welwillende automobilist en bovendien levensgevaarlijk. Hoewel er flink op wordt gejaagd door politie en justitie, en er straffen en boetes worden uitgedeeld, is er toch nog een te grote groep die zich structureel misdraagt. Nu blijkt dat ongeveer 0,1 procent van de automobilisten verantwoordelijk is voor 6 procent van de ongelukken. Dat kunnen we niet tolereren. We moeten voorkomen dat deze verkeersvandalen er steeds met een relatief lichte straf vanaf komen en weer opnieuw in de fout gaan.

Daarom stel ik voor om specifiek voor deze groep stelselmatige overtreders een boetesysteem in het leven te roepen waarbij de boete bij iedere volgende overtreding hoger wordt. Hierdoor zullen verkeershufters wel twee keer nadenken voor ze weer in de fout gaan. Ik heb de minister al eerder gevraagd om harder en sneller te straffen. We kunnen niet langer tolereren dat verkeershufters een voortdurend gevaar vormen voor andere automobilisten.