Provincies moeten Blekers natuurplan niet accepteren

Provincies moeten Blekers natuurplan niet accepteren

Door Lutz Jacobi op 24 november 2011 Delen  

De PvdA roept de provinciebesturen op de natuurplannen van staatssecretaris Bleker niet te accepteren. De plannen van de staatssecretaris zullen de natuur voorgoed verwoesten. Ik ben diep teleurgesteld over het feit dat het kabinet de natuur kapot maakt, verantwoordelijkheden afschuift en zich niet houdt aan internationale doelstellingen. Als de provincies niet akkoord gaan, zal Bleker met een beter plan moeten komen.

Bleker maakt de natuur voorgoed kapot. Natuur die verdwijnt, is immers voor altijd verdwenen. De staatssecretaris kiest ervoor zijn verantwoordelijkheden af te schuiven naar de provincies en geeft ze veel te weinig geld. Van het beschikbare bedrag kun je niet eens het Vondelpark onderhouden, laat staan de natuur in heel Nederland. Ik mag toch hopen dat de staatssecretaris een hart heeft, maar groen is het zeker niet. Hij kan in dat opzicht nog iets leren van CDA-collega Veerman.

De plannen zijn vastgelegd in het zogenoemde decentralisatieakkoord. Allereerst kort de staatssecretaris het budget voor natuur met 75%. Dit zal ervoor zorgen dat alle ambities die er zijn op natuurgebied in een klap onrealistisch worden. De zogeheten Ecologische Hoofdstructuur kan definitief van tafel, maar ook onderhoud is niet langer mogelijk. Dat betekent dat een veilige toegang tot de natuur niet langer gegarandeerd is.

Daarnaast moet de provincie de taken overnemen. Hier schuift het kabinet opnieuw verantwoordelijkheden af naar anderen, zonder een realistisch budget te verstrekken.

De PvdA vindt het schandalig dat de regering opnieuw anderen wil laten opdraaien voor het eigen onvermogen en hiervoor geen verantwoording aflegt. Een schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur. Het is onmogelijk om met de 100 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt de natuur fatsoenlijk te verbinden en beheren. Ook is het nog onduidelijk hoe de 100 miljoen per jaar die er nog over is voor natuurbeheer over de provincies zal worden verdeeld.

De Provinciale Staten bespreken deze periode de vraag of ze het decentralisatieakkoord al dan niet tekenen. Ze moeten vóór 24 december tekenen om het plan nog in 2012 in te laten gaan. Als één van de provincies weigert te tekenen, dan is het gehele decentralisatieakkoord van tafel. Het kabinet dreigt dan met een ‘noodwet’ te komen.

De PvdA vertrouwt erop dat de provincies de rug recht houden en niet tekenen zolang er niet meer geld beschikbaar komt om de natuur daadwerkelijk te kunnen beheren en opengesteld te houden en zeker niet voordat duidelijk is hoe het geld over de provincies verdeeld gaat worden. De ‘noodwet’ waarmee het kabinet dreigt, is ondenkbaar vanwege contracten die minister Veerman met de provincies afsloot voor een periode van zeven jaar.

Delen: