Louche asbestverwijderaars onaanvaardbaar

Louche asbestverwijderaars onaanvaardbaar

Door John Kerstens op 20 oktober 2014 Delen  

Fractiegenoot Yasmin Ƈegerek en ik vinden het onaanvaardbaar dat het ministerie niets kan doen tegen louche asbestverwijderaars. Bedrijven die hun certificering eerder al kwijt zijn geraakt, kunnen onder een nieuw aangevraagde BV opnieuw een vergunning aanvragen. Wij hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gevraagd of deze informatie klopt en we gaan ervan uit dat zij op de kortst mogelijke termijn actie gaan ondernemen om deze misstanden tegen te gaan. Zelfregulering zorgt al jaren voor dit soort praktijken. Strengere toezicht en handhaving is dus essentieel.

Schriftelijke vragen aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Ministerie kan niets doen tegen louche asbestverwijderaars’ ?

2. Is de informatie in het artikel (kort gezegd dat de overheid niets kan doen tegen het via een andere BV opnieuw aanvragen respectievelijk verkrijgen van een vergunning na het kwijtraken van een eerdere certificering) correct? Zo ja, vindt u dat ook onaanvaardbaar en hoe vaak is een en ander bij uw weten voorgekomen?

3. Bent u bereid (indien u vraag 2 bevestigend hebt beantwoord) op de kortst mogelijke termijn de benodigde actie te ondernemen om misstanden als hierboven bedoeld effectief tegen te gaan? Zo ja, bent u bereid om in overleg met de branche in gevallen zoals hierboven bedoeld per direct geen certificaten meer af te geven dan wel deze in te trekken? Ziet u andere mogelijkheden om in gevallen als deze reeds afgegeven certificaten in te trekken?

4. Bent u bereid tot een wetsaanpassing op de kortst mogelijke termijn, zodat misstanden als hier aan de orde snel tot het verleden gaan behoren? Zo nee, op welke wijze gaat u dat dan realiseren?

5. Bent u bereid om op korte termijn met de Kamer in overleg te treden over een andere wijze van certificering van en toezicht op de asbestverwijderingsbranche met daarin een grotere rol van de overheid, nu niet voor het eerst sprake is van misstanden in deze branche? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat zelfregulering in deze branche al jaren zorgt voor dit soort praktijken en daarom een strenger toezicht en handhaving essentieel is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u de branche aanpakken zodat dergelijke misstanden fors worden teruggedrongen?