Loon naar werken

Loon naar werken

Loon naar werken
 Foto Shutterstock

Door John Kerstens op 10 juli 2015 Delen  

Politie-agenten, onderwijzers, militairen en alle andere rijksambtenaren krijgen er in twee jaar tijd ruim 5% loon (en eenmalig een bedrag van 500 euro bruto) bij. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen kabinet en vakbonden. Op die manier wordt een eind gemaakt aan de door het vorige kabinet ingevoerde ‘nullijn’ en krijgen mensen weer loon naar werken. De Partij van de Arbeid heeft daar, zowel via moties en in debatten als in de media, stevig op aangedrongen.

We verwachten veel van ze, en ze krijgen het vaak flink voor hun kiezen: onderwijzers, politie-agenten, militairen en al hun collega’s in dienst van de rijksoverheid. Ze zijn onmisbaar om zaken die we met ons allen belangrijk vinden gedaan te krijgen. Maar het vorige kabinet zette ze allemaal op de nullijn. De Partij van de Arbeid heeft zich er sterk voor gemaakt die nullijn (nu de economie weer aantrekt) van tafel te halen, zodat ook rijksambtenaren er weer in hun portemonnee op vooruit gaan. Dat verdienen ze. Het is dus een goede zaak dat dat nu gebeurt.

De PvdA vindt overigens sowieso dat de overheid zich als een goed werkgever moet gedragen. Of het nu aan de cao-tafel is, of daarbuiten. Daarom drongen we eerder al aan op het weer in dienst van het rijk nemen van schoonmakers, op het stoppen met payrolling (een contractsvorm die mensen die vast werk doen minder rechten biedt dan een vast dienstverband), het terugdringen van uitzendwerk en het naar letter en geest uitvoeren van de Wet Werk en Zekerheid. Met succes. Onlangs nog besloot DUO (de overheidsinstelling die de studiefinanciering uitvoert) alle payrollers een vast contract aan te bieden.

Tenslotte: in de onderhandelingen hebben partijen ook afgesproken dat ze de pensioenen in hun sectoren in de toekomst willen laten meegroeien met de prijsstijgingen. Als dat lukt, blijven ze waardevast. De FNV heeft overigens aangegeven meer tijd nodig te hebben om de gevolgen van alle afspraken in kaart te brengen.

Delen: