Lonen leraren fors omhoog

Lonen leraren fors omhoog

Door Margot Kraneveldt – Van der Veen op 1 april 2008 Delen  

Minister Plasterk heeft een akkoord bereikt met de vakbonden en werkgevers
over het plan het lerarenvak aantrekkelijker te maken. Er gaat ruim één miljard
euro extra naar hogere salarissen en meer scholingsmogelijkheden. Plasterk: ‘Met
dit akkoord wordt leraar weer een prachtvak en kunnen we het dreigende tekort
aan docenten daadkrachtig te lijf.’

‘Dit succes boekt dit kabinet schouder aan schouder met bonden en werkgevers’
zegt Plasterk. Dankzij het akkoord is de PvdA één van haar belangrijkste
verkiezingsbeloften nagekomen: het verbeteren van de arbeidsmarktpositie en het
carrièreperspectief van leraren. Plasterk: ‘Buiten het kabinet, op het pluche
van de oppositie, hadden we dit nooit kunnen bereiken.’

Het akkoord

Door het akkoord zullen 85 duizend leraren in het voortgezet- en
beroepsonderwijs in een hogere schaal terecht komen, een vooruitgang die kan
oplopen tot duizend euro per jaar. In het basisonderwijs komt er 850 euro op
jaarbasis bij voor de veertig procent docenten die aan het einde van hun schaal
zit. Voor directeuren in het basisonderwijs komt er 275 euro per maand bij. Op 5
oktober aanstaande, de Dag van de Leraar, gaan alle docenten de vooruitgang voor
het eerst in hun portemonnee voelen: ze krijgen dan ieder een eenmalige bonus
van tweehonderd euro. Dit alles komt bovenop de reguliere loonstijgingen uit de
CAO-akkoorden.

Inhoudelijke verbeteringen

Naast loonstijging zijn de onderhandelaars ook inhoudelijke verbeteringen
voor leraren overeengekomen. Zo komt er een scholingsfonds, waarop iedere leraar
eens in zijn loopbaan een beroep kan doen om bijvoorbeeld zijn eerste-
graadsbevoegdheid te behalen. De werkdruk in het onderwijs gaat eindelijk
omlaag. Leraren kunnen zich gaan concentreren op hun kerntaak, het geven van
onderwijs. Daarover zijn bindende afspraken gemaakt, evenals over de inzet van
extra conciërges in het basis- en beroepsonderwijs.

‘Vanaf volgend jaar hebben alle basisscholen in Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht een conciërge’, aldus PvdA staatssecretaris Sharon Dijksma. Ook
buiten deze steden zullen zeker zeshonderd conciërges aangesteld worden.
Dijksma: ‘Het is mooi dat dit akkoord niet alleen over loonsverhoging gaat, maar
ook iets doet aan de werkdruk van leraren.’

De lerarenopleidingen worden verbeterd. In de wet komt te staan dat iedere
school een professioneel statuut moet hebben. Zo’n statuut versterkt de
zeggenschap van docenten op de vormgeving van het onderwijs.

Niet getornd aan seniorenregeling

Plasterk is de bonden tegemoet gekomen in hun verzet tegen de bezuiniging van
honderd miljoen op de seniorenregeling (Bapo). Deze Bapo stelt leraren in staat
om boven hun 52e minder te gaan werken. Afgesproken is dat aan het budget voor
de Bapo niet getornd wordt. Werkgevers en werknemers gaan in CAO-verband
afspraken maken over de vraag hoe de kennis, kunde en ervaring van oudere
leraren langer behouden kunnen blijven voor scholen.

Samenvattend

 • Tot honderden euro’s extra salarisverhoging
 • Dit jaar al een bonus van tweehonderd euro voor iedere docent
 • Directie basisscholen: 275 euro extra loon
 • Bonus voor docenten Randstad
 • Werkdruk omlaag
 • Meer dan 1500 nieuwe conciërges in het basisonderwijs
 • Nieuw scholingsfonds en betere lerarenopleidingen
 • Geen bezuiniging op roostervrije dagen
 • Leraar aan de macht: wettelijke invoering professioneel statuut

  Mijn reactie

Zoals het zich laat aanzien is het akkoord een mooi pakket maatregelen
geworden. Het is nu zaak dat de achterban van de bonden zich hier ook achter
stellen. Dan kunnen we nu aan de slag met het uitvoeren van het plan. Dat wordt
hoog tijd.