Lerarenopleiding kan niet zonder ICT

Lerarenopleiding kan niet zonder ICT

Door Mohammed Mohandis op 9 april 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat op lerarenopleidingen voor het voortgezet en primair onderwijs meer aandacht wordt besteed aan ICT. Verder pleit ik ervoor dat ICT-bekwaamheid wordt ingepast in de wettelijk bekwaamheidseisen zoals die voor leraren zijn opgesteld.

Het is van belang dat alle docenten goed kunnen omgaan met bijvoorbeeld een smartboard, tablet of digitaal registratiesysteem. Het effectief gebruik van elektronische hulpmiddelen verhoogt de kwaliteit van het onderwijs en bevordert de variatie in de lessen.

Uit een recent onderzoek van het 1V Jongerenpanel blijkt dat ruim de helft van de leerlingen wil dat er meer digitale middelen worden ingezet in de klas. Liefst 43% van de leerlingen vindt dat de meeste leraren niet goed met digitale middelen kunnen omgaan. Een duidelijk signaal, dat we niet kunnen negeren.

Ik roep minister Bussemaker dinsdag per motie op om te onderzoeken op welke wijze ICT-bekwaamheid binnen het curriculum van lerarenopleidingen kan worden opgenomen.

Door op de Pabo en lerarenopleiding aankomend docenten te scholen in het gebruik van ICT, wordt het de normaalste zaak van de wereld om elektronische middelen in de les te gebruiken. Ik vraag de minister ook om de omgang met ICT op te nemen in de wettelijke bekwaamheidseisen van docenten. Door middel van bijvoorbeeld een smartboard en iPad kan veel gevarieerder les worden gegeven. De kwaliteit van het onderwijs gaat bij effectief gebruik van elektronische hulpmiddelen ook omhoog.

Het is wenselijk dat alle docenten met hun tijd meegaan, omdat alle leerlingen recht hebben op het beste onderwijs. Daarom wil ik graag dat goede omgang met ICT één van de eisen wordt waar leraren aan moeten voldoen.