‘Lerarenacademie biedt nieuwe kans’

‘Lerarenacademie biedt nieuwe kans’

Door Mariëtte Hamer op 16 november 2009 Delen  

Op onderwijs moet niet worden bezuinigd. Je moet er juist geld insteken. Te
beginnen met de leraren, zeg ik in een interview met de Volkskrant. ‘Docenten
moeten meer mogelijkheden krijgen om zich te her- en bijscholen. Excellentie in
het onderwijs begint bij wie voor de klas staat.’

Dus de leraar moet zelf terug naar de schoolbankjes?
‘We hebben altijd de mond vol van ‘een leven lang leren’, maar in de praktijk
komt daar weinig van terecht. Laten we daarom de leraren als eerste beroepsgroep
echt die kans bieden. Als leerlingen zien dat hun docenten zelf ook naar school
gaan en daar enthousiast over zijn, dan begrijpen ze dat leren niet stopt na het
behalen van hun schooldiploma.’

U wilt een soort lerarenacademies. Is daar wel geld voor?
‘Na Prinsjesdag heeft de Tweede Kamer een motie van mij aangenomen. Daarin staat
de ambitie dat we met ons onderwijs kwalitatief in de wereldwijde topvijf willen
komen. Daar wordt nu veel over gesproken in het onderwijs. Wat zijn onze
ambities?’

‘De vraag is vervolgens: wat moet er gebeuren om die ambities te
verwezenlijken? Op de derde en laatste plaats komt de vraag: hoeveel geld is er
nodig? Dat is voor het plan voor lerarenacademies ook zo. Ik wil weten hoe het
onderwijsveld erover denkt, en waar behoefte aan is. Het gaat vooral om een
kwaliteitsimpuls.’

Toch opvallend, in een tijd dat de rijksoverheid ruim 30 miljard wil
bezuinigen.

‘Dat klopt, maar het is ongelooflijk belangrijk dat we in deze crisis de
samenleving ook perspectief bieden op verbetering. Onderwijs is daar een
belangrijk strijdmiddel voor.’

Docenten kunnen uw voorstel zien als kritiek: doen we het niet goed?

‘Zo is het absoluut niet bedoeld. Het is geen straf, maar een beloning. Wat is
er mooier om een leraar te geven dan kennis?’

Meer salaris?
‘Minister Plasterk (Onderwijs) maakt momenteel met het Actieplan LeerKracht het
vak van leraar in de eerste plaats financieel aantrekkelijker. Nu doen we een
voorstel voor een inhoudelijke vervolgstap, een actieplan 2.0. We kijken voorbij
de horizon van dit kabinet, een jaar of twaalf vooruit.’

U wilt het nog niet over geld hebben. Wanneer wel?
‘Komend voorjaar komen de ambtelijke werkgroepen met de voorstellen voor
bezuinigingen. Dan moet daar een investeringsplan voor het onderwijs tegenover
staan.’

Bart Dirks, de Volkskrant, dinsdag 9 december 2009.

Samen met de PvdA-kamerleden Margot Kraneveldt, Marianne Besselink en Staf
Depla ontvouwt Hamer
op
de website ScienceGuide.nl
drie hoofdopdrachten voor het onderwijs. Zij
stellen de leraar centraal en zetten in op versterking van de basis en
excellentie aan de top.

De PvdA organiseerde dinsdag een bijeenkomst onder de noemer ‘Mariëtte
markeert’ met vier onderwijsspecialisten. Op de eigen site van Hamer vindt u een
uitgebreid
verslag
van deze avond. In bovenstaand filmpje gaat ze in op haar eerder dit
jaar kamerbreed gesteunde motie dat het kabinet ernaar moet streven dat het
onderwijs en de wetenschap in Nederland tot de mondiale top vijf moet behoren.