Leraren verdienen meer waardering

Leraren verdienen meer waardering

DE BEELDREDAKTIE / ANJO DE HAAN

Door Lodewijk Asscher op 31 augustus 2017 Delen  

Mij is verzekerd dat er zo snel mogelijk een substantieel bedrag voor hogere lerarensalarissen in de begroting voor 2018 wordt opgenomen.

Op dinsdag 27 juni legden duizenden leraren onder aanvoering van PO in Actie het werk neer. Voor een uurtje maar, en toch was het heel bijzonder. En met een hele goede reden: zij verdienen meer waardering, minder werkdruk en een beter salaris. Goed onderwijs door goede leerkrachten is misschien het belangrijkste wat we kunnen doen om een goede toekomst zeker te stellen. Voor onze kinderen en voor ons allemaal.

De PvdA steunt de acties van de leraren, want zij doen ongelooflijk belangrijk werk. We hebben allemaal nog wel herinneringen aan onze eigen juf of meester. En we laten iedere dag onze kinderen over aan hun goede zorgen. In ons verkiezingsprogramma hadden we geld uitgetrokken voor meer salaris voor onderwijzers. Ik vind ook dat er komend jaar geld voor moet worden uitgetrokken.

Een begroting waar wij deels verantwoordelijk voor zijn, zorgen wij dat ouderen en lage inkomens niet achteruit gaan terwijl andere groepen vooruit komen.

Normaal zou een half jaar na de verkiezingen een nieuw kabinet de begroting 2018 gemaakt hebben, maar nu er nog geen einde van de formatie in zicht is moeten wij dat nog doen samen met de VVD. Dat is ingewikkeld, want we hebben samen geen meerderheid in de Tweede Kamer. Maar hoe langer de formatie duurt, hoe meer druk er komt op het huidige kabinet om keuzes te maken. De wereld staat niet stil. Er zal volgend jaar ook meer geld geïnvesteerd moeten worden in de zorg voor onze ouderen, in het terugdringen van de gasproductie in Groningen en in onze veiligheid. Bovendien moet een begroting waar wij als PvdA deels verantwoordelijk voor zijn, zorgen dat ouderen en lage inkomens niet achteruit gaan terwijl andere groepen vooruit komen. Allemaal dingen die geld kosten en die in de komende begroting worden opgenomen. En gelukkig maar.

Ik vond en vind extra geld voor lerarensalarissen van dezelfde orde. Natuurlijk kunnen we nu niet in een keer alles doen wat de leraren vragen – dat is straks aan het nieuwe kabinet om af te wegen tegen andere bestedingen – maar 2018 een verloren jaar laten zijn is ook niet goed. Daarom hebben wij voorstellen gedaan om met de onderhandelende partijen tot overeenstemming te komen. We willen niet dat de nieuwe regering de salarisverhoging weer terugdraait. En dus is het belangrijk dat ook de onderhandelende partijen er mee instemmen.

Wij stonden dus deze week voor een moeilijke afweging. Kunnen we genoeg zekerheid krijgen dat geld voor de leraren alsnog –  op een later moment maar wel zo snel mogelijk – in de begroting wordt opgenomen? Of wordt verhoging van de salarissen – een wens die in heel Nederland gesteund wordt – op de lange baan geschoven? Die afweging was spannend en dat veroorzaakte veel commotie. Dat is jammer maar soms onvermijdelijk. En in alle mist over de sfeer in het kabinet en of we wel of niet een akkoord zouden bereiken, kun je makkelijk het zicht verliezen waar het om gaat: hogere lonen voor leraren op de basisschool.

De afgelopen dagen hebben we intensieve gesprekken met de VVD gevoerd en heb ik ook met Alexander Pechtold van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie gesproken. Mij is verzekerd dat er zo snel mogelijk een substantieel bedrag voor hogere lerarensalarissen in de begroting voor 2018 wordt opgenomen. Zo kan er volgend jaar al een eerste stap gezet worden om de lonen in het basisonderwijs te verhogen. Het tekort aan leraren wordt steeds nijpender, en we willen allemaal dat er ook in de toekomst goede leraren voor de klas staan. Dat is wat telt.

We willen niet dat de nieuwe regering de salarisverhoging weer terugdraait.

De PvdA wil de komende tijd met alle partijen – coalitie of oppositie, missionair of demissionair – samenwerken in het belang van de onderwijzers, de kinderen, de ouders en alle anderen die onze steun verdienen. Daarbij zullen we zeker niet altijd en ook zeker niet helemaal ons zin krijgen. Dat hoort bij democratie. Er is veel om voor te strijden en er is ook echt strijd nodig. Voor nieuwe zekerheid, en waardering voor mensen die belangrijk werk doen voor ons allemaal.