Leg ontslag weigerambtenaar vast

Leg ontslag weigerambtenaar vast

Door Pierre Heijnen op 12 juni 2012 Delen  

De overheid en overheidsdienaren mogen niet discrimineren, naar sekse, geaardheid, afkomst of wat dan ook. Mijn collega Ahmed Marcouch en ik willen daarom in de wet laten opnemen dat een ambtenaar die weigert een homopaar te trouwen, kan worden ontslagen of minstens ander werk krijgt toebedeeld.

Ahmed en ik hebben ons verbaasd over het advies van de Raad van State over de weigerambtenaar. De Raad van State is van oordeel dat ambtenaren (van de burgerlijke stand) met een beroep op hun geweten geen medewerking hoeven te verlenen aan het sluiten van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. De Raad sluit zelfs niet uit dat er nieuwe weigerambtenaren worden aangenomen.

Wij vinden dat de overheid en overheidsdienaren niet mogen discrimineren, naar sekee, geaardheid of wat dan ook. Het kabinet weigert hier werk van te maken. Tegelijkertijd ligt er een initiatiefwet van CDA en D66 in de Tweede Kamer, die gaat over de rechtspositie van ambtenaren. Een mooie kapstok om voor eens en altijd een eind te maken aan het fenomeen weigerambtenaren. Wij dienen daarbij een wijzigingsvoorstel in dat via een bepaling in het Burgerlijk Wetboek klip en klaar de mogelijkheid biedt weigerambtenaren te ontslaan of natuurlijk ander werk te laten verrichten.