Leg bankiersbonussen aan banden

Leg bankiersbonussen aan banden

Door Henk Nijboer op 4 februari 2013 Delen  

Er heerst grote onvrede over de uitgekeerde bonussen aan de roekeloze bestuurders van SNS. De Partij van de Arbeid begrijpt goed dat aan protestacties massaal gevolg wordt gegeven en vindt dat minister Dijsselbloem alles moet doen wat juridisch mogelijk is om geld terug te vorderen van de bestuurders van SNS. En we willen maatregelen om in de toekomst zulke bonussen te voorkomen.

Allereerst is er de ‘claw back’-regeling. Met deze regeling stemde de Tweede Kamer al in en deze ligt nu in de Eerste Kamer. Met de ‘claw back’-regeling kunnen onterecht uitgedeelde bonussen worden teruggehaald. Toch is dit maar een beperkt middel. De kwaal lossen we pas op door idiote, torenhoge bonussen niet meer toe te staan.

De PvdA wil dat minister Dijsselbloem haast maakt met het wetsvoorstel om bonussen in de financiële sector te maximeren op 20 procent. Zo blijft er ruimte voor een extra beloning voor hard werken (een 13e of zelfs 14e maand extra), maar wordt het door bonussen aangezette najagen van alleen het eigen belang vermeden. Aan het korte-termijnwinstbejag van bankiers moet een eind komen.

Het is voor de PvdA onverteerbaar dat terwijl het inkomen van een ieder onder druk staat nog altijd torenhoge bonussen worden uitgekeerd. Daarom heb ik onze minister van Financiën gevraagd op zo kort mogelijke termijn een wetsvoorstel voor te leggen aan de Tweede Kamer, waarmee de bankiersbonussen aan banden zullen worden gelegd. We moeten het ijzer smeden als het heet is en een einde maken aan de ziekelijke bonuscultuur.