Langs de Friese steden voor gifvrij groenbeheer

Langs de Friese steden voor gifvrij groenbeheer

Door Lutz Jacobi op 27 juni 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid zet zich in de Tweede Kamer actief in voor de aanpak van de massale bijensterfte. Om die reden nam ik deel aan de Bijen Elf Steden Tour: met andere politici, kunstenaars en muzikanten deden we per bus de Friese elf steden aan. In elke stad vroegen we het College van Burgemeester en Wethouders het zogeheten ‘bijenconvenant’ te tekenen.

Gemeentes die het convenant ondertekenen beloven zich toe te leggen op bijvriendelijk en gifvrij groenbeheer. Het convenant roept onder andere op om te stoppen met het gebruik van gif. Deskundigen houden verschillende soorten gif verantwoordelijk voor de wereldwijde sterfte van de bij. Bijen zijn van groot belang voor mens en natuur. De bijensterfte doet zich wereldwijd voor en ligt gemiddeld 20 tot 30% hoger dan voorgaande periodes. Dat is zorgwekkend, omdat bijen een belangrijke rol vervullen in de voedselketen. Ze verzorgen naar schatting een derde van de totale voedselproductie.

Tijdens de Bijen Elf Steden Tour is ook bijvriendelijk bloemenzaad aangeboden, om hiermee een bijenlint door en tussen de Friese elf steden aan te leggen. Een bijenlint is een lange strook grond met daarop een grote variatie aan planten en bloemen, voor bijen, vlinders en andere insecten. Hoe beter de dieren hiervan gebruik kunnen maken, hoe groter de diversiteit aan dieren en planten op de lange termijn zal worden. Het is wetenschappelijk bewezen dat we baat hebben bij een zo groot mogelijke biodiversiteit. Ik hoop daarom dat zo veel mogelijk Nederlandse gemeenten het bijenconvenant tekenen.

De elf steden gaan voor de bijen en gifvrij groenbeheer!