‘Langer naar school met betere leraren’

‘Langer naar school met betere leraren’

Door Mariëtte Hamer op 31 mei 2010 Delen  

De PvdA wil een tweedeling in het onderwijs voorkomen. Iedereen moet zijn
talent kunnen benutten. De buurt waarin je woont mag niet bepalend zijn voor het
onderwijs dat je krijgt. Wij accepteren niet dat kwetsbare kinderen naar zwakke
scholen gaan en uitvallen. Daarom heb ik namens de fractie een plan
gepresenteerd om deze kinderen te helpen.

Eén van de kernpunten uit dit plan is de verlengde schooldag. Met name
kinderen in achterstandswijken krijgen vaak te weinig les. Als we ons onderwijs
bij de top 5 van de wereld moeten hebben is het allereerst van belang dat
kinderen inderdaad voldoende lesuren krijgen. Wij geven daarom 600 miljoen uit
voor verlenging van onderwijstijd. Daarbij willen wij de uitval van kinderen in
het onderwijs nog verder terugdringen. Ieder kind dat uitvalt is er één te veel.
Wij investeren daarom 100 miljoen aan begeleiding van risicoleerlingen om te
voorkomen dat ze vroegtijdig de school verlaten.

Kinderen moeten niet alleen langer naar school als dat nodig is. Ze moeten
ook les krijgen van de beste leraren. Wij investeren als geen ander in de
kwaliteit van leraren: zij moeten zich voortdurend kunnen bijscholen. Daar geven
wij 350 miljoen aan uit. Zo krijgen kinderen niet alleen meer les, maar ook
beter les. Een ander onderdeel van ons plan omvat de uitbreiding van de Vroeg-
en Voolschoolse Educatie (VVE) tot minimaal vier dagdelen. Veel kinderen lopen
al op zeer jonge leeftijd een taalachterstand op die zij de rest van hun
schoolperiode met zich meeslepen. Hoe eerder je die bestrijd, hoe beter. Daarom
investeren wij 250 miljoen extra in de VVE.

Tot slot willen wij kop-, voet-, en schakelklassen: daarmee willen we de
overgang tussen basisschool en voortgezet onderwijs verbeteren. Daarmee kunnen
we bijvoorbeeld de taal- en rekenvaardigheden van kinderen die met een
achterstand van de basisschool dreigen te komen bijspijkeren. Hier geven we 175
miljoen aan uit. Al deze gerichte investeringen leiden tot beter onderwijs. Dat
is goed voor onze kinderen en goed voor de economie. Een beter weg uit de crisis
dan onderwijs is er niet. Niet voor niets blijkt uit de cijfers van het Centraal
Planbureau dat de onderwijsinvesteringen van het PvdA veruit voor de grootste
economische groei zorgen!

Lees ook
ons verkiezingsprogramma >