De lange weg naar gelijke beloning

De lange weg naar gelijke beloning

Door Keklik Yücel op 23 november 2016 Delen  

Goed nieuws vandaag: de salariskloof tussen man en vrouw wordt langzaam minder groot. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen langzaam afneemt. Vrouwen zijn aan een inhaalslag bezig, aldus het CBS en daarmee wordt de kloof tussen mannen en vrouwen langzaamaan minder groot.

Vooral jonge vrouwen tussen hun 20ste en 30ste levensjaar zelfs meer verdienen dan jonge mannen. Dit ligt volgens het onderzoek aan het hogere opleidingsniveau van jonge vrouwen, daarnaast maken vrouwen vaker en sneller hun opleiding af waardoor zij hoger gekwalificeerd op de arbeidsmarkt komen.

Met een hoger salaris tot gevolg. Ik vind het ontzettend mooi dat er stappen worden gezet richting meer gelijke beloning voor mannen en vrouwen, want daar heb ik mij de afgelopen jaren voortdurend voor ingezet. Maar aan de andere kant zie ik ook dat we er nog lang niet zijn. Uit het CBS rapport blijkt dat het omslagpunt bij 36 jaar ligt voor vrouwen die bij de overheid werken en bij 30 jaar voor vrouwen die in het bedrijfsleven werken. Vanaf dan gaan vrouwen voor het zelfde werk weer minder verdienen dan mannen. Dit geeft wel aan dat we op het gebied van gelijke beloning voor mannen en vrouwen nog een lange weg te gaan hebben. En die weg wordt ontzettend lang als we in dit tempo doorgaan.

Het World Economic Forum verwacht dat, als we in dit trage tempo doorgaan, we pas over 118 jaar in 2133 de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen hebben opgeheven. Dat is onacceptabel en actie blijft dan ook hard nodig. In maart van dit jaar heb ik daarom mijn initiatiefwet Gelijke behandeling ingediend die hier verandering in moet gaan brengen. Met die wet regelen we meer onderhandelingskracht voor vrouwen, doordat bedrijven transparant moeten zijn over hun beloningsbeleid. De verbetering van vandaag is mooi, maar het is tijd om na 36 jaar, na invoering van de algemene wet gelijke behandeling, échte gelijke behandeling te garanderen. Gelijk werk, voor een gelijk loon. Daar gaan we voor.

Blijf op de hoogte over Samen één

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.