Laat pensioenfonds investeren in sociale woningbouw

Laat pensioenfonds investeren in sociale woningbouw

Door Jacques Monasch op 9 april 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat het kabinet de bereidheid onder pensioenfondsen laat onderzoeken om te investeren in de Nederlandse sociale woningbouw. Ik wil weten of, en zo ja onder welke voorwaarden, pensioenfondsen bereid zijn om in samenwerking met woningcorporaties te investeren in nieuwbouw, verduurzaming van de bestaande woningen, ouderen- en studentenhuisvesting en de opzet van blijvend efficiĆ«nte bedrijfsvoering van de sociale huursector.

Dit onderzoek bepleit ik woensdag in een debat met minister Blok over de koopmarkt. Tijdens dat debat wordt gesproken over het advies van Kees van Dijkhuizen naar het financieren van hypotheekleningen door pensioenfondsen. De PvdA wil nu in een soortgelijk onderzoek horen of pensioenfondsen bereid zijn te participeren in de bouw en financiering van sociale huurwoningen.

De sociale huursector is zeer aantrekkelijk voor institutionele beleggers. Inflatievolgend huurbeleid met (beperkte) huurstijgingen is in deze tijd een veilige haven waar veel pensioenfondsen naar op zoek zijn. Er liggen tegelijkertijd grote kansen voor nieuwe investeringen in uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen.

Ik wil weten van pensioenfondsen of het voor hen interessant is en of zij bereid zijn om samen te werken met woningcorporaties en gericht te investeren in nieuwbouw en verduurzaming van huidige woningen. Dat geldt ook voor de mogelijkheden van pensioenfondsen om te investeren in ouderen- en studentenhuisvesting. Op dit moment investeren Nederlandse pensioenfondsen al in studentenhuisvesting in Engeland. Waarom vindt dat niet ook in Nederland plaats?

Ik zal de minister vragen om een dergelijk onderzoek in gang te zetten en de Tweede Kamer daarover te rapporteren. Ik zie dit ook als een kans om een blijvend efficiënte bedrijfsvoering van de sociale woningsector te bewerkstelligen.