Laat kinderen niet barsten

Laat kinderen niet barsten

Door Hans Spekman op 5 oktober 2010 Delen  

Het kabinet is er, na een goede start, niet in geslaagd de armoede onder
minderjarige kinderen fors te verlagen. Ik vind dit heel erg. Daarom wil ik dat
het kabinet de doelstelling om armoede onder minderjarige te verlagen niet uit
het oog verliest. Wegens de financiƫle crisis
neemt
het aantal kinderen met kans op armoede al twee jaar niet meer af.
Ik maak
me ernstige zorgen over deze kinderen. Veel kinderen willen wel lid worden van
een sportvereniging of de muziekschool, maar kunnen het niet omdat er geen geld
voor is. Zo worden deze kinderen buitengesloten. Voor kinderen is het zonder
hobby moeilijk om de armoede te ontvluchten. Ik wil dat kinderen gelijke kansen
krijgen om mee te doen in de samenleving.

Dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit niet afneemt is erg. Als het
aan het kabinet in wording van VVD, CDA en PVV ligt wordt het nog veel erger. In
het
regeer- en gedoogakkoord
staan plannen om te bezuinigen op de bijstand en
het kindgebonden budget. Ook veel bijna geniepig kleine technische wijzigingen
die de meest kwetsbare raken. Als de plannen doorgaan zullen meer kinderen geen
kans meer krijgen mee te doen. Ik roep de nieuwe coalitiepartijen op terug te
komen op deze voornemens. Daarbij realiseer ik me dat het raar staat terug te
komen op de zojuist gemaakte afspraken. De vraag is alleen is of het niet nog
veel raarder is om zoveel kinderen de kans te ontnemen te kunnen voetballen,
zwemmen, hun verjaardag vieren of bijvoorbeeld muziek maken met
leeftijdsgenoten. Ik zou me schamen. 

Ik heb, namens onze fractie, minister Donner Kamervragen gesteld hierover.
Het is belangrijk hier aandacht aan te besteden en duidelijkheid te hebben om
deze weerloze kinderen te beschermen tegen armoede. Als het kabinet de
doelstelling niet uit het oog verliest, kunnen we deze kinderen met elkaar een
goede start geven.

Hieronder mijn Kamervragen:

Schriftelijke vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
over het aantal kinderen dat in armoede opgroeit.

1) Heeft u kennisgenomen van
het
bericht “11 procent kinderen groeit op in armoede
?”

2) Klopt het dat uit cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat in totaal
382.000 minderjarige kinderen in armoede opgroeien, en dat dit 11% procent is
van het totaal aantal minderjarige kinderen?

3) Wat is de oorzaak van dit aanzienlijke aantal, en hoe komt het dat de
doelstellingen van het kabinet, om de armoede onder minderjarige kinderen fors
te verminderen, en 50% van kinderen uit arme gezinnen maatschappelijk meer mee
te laten doen, niet gehaald zijn?

4) Acht u de doelstelling uit de begroting voor 2010, om het aantal kinderen
dat vanwege armoede maatschappelijk onvoldoende meedoet met 50% te verminderen,
nog steeds wenselijk en haalbaar, ondanks de geplande forse bezuinigingen van
3,2 miljard?

5) Hoe verhoudt het grote aantal kinderen dat in armoede opgroeit zich met
het voorstel in het regeer- en gedoogakkoord van CDA, VVD en PVV om 230 miljoen
te bezuinigen op het kindgebonden budget?

6) Hoe verhoudt het grote aantal kinderen dat in armoede opgroeit zich met
het voorstel in het regeer- en gedoogakkoord van CDA, VVD en PVV om de bijstand
structureel met 1 miljard te verlagen?

7) Hoe verhoudt het grote aantal kinderen dat in armoede opgroeit zich met
het gevolg van de plannen in het regeer- en gedoogakkoord van CDA, VVD

Delen: