Laat journalistieke kracht in regio niet afkalven

Laat journalistieke kracht in regio niet afkalven

Laat journalistieke kracht in regio niet afkalven

Door Mohammed Mohandis op 26 november 2015 Delen  

In veel regio’s staat het media-aanbod en daarmee de kracht en kwaliteit van de journalistieke controlefunctie onder druk. Naar regionale radio en televisie wordt minder gekeken, kranten zien hun oplages en abonneeaantallen dalen en mediaorganisaties, zowel publiek als commercieel schrijven vaak genoeg rode cijfers. De veranderingen in de mediawereld gaan snel en dat kan in de regio wel eens zorgen voor verschraling van het noodzakelijke regionale media-aanbod. Ik wil dat helpen voorkomen. Bij het recente debat voor de landelijke mediabegroting heb ik gepleit om belemmeringen in de samenwerking tussen publiek gefinancierde en commerciĆ«le mediabedrijven weg te nemen.

Nu zijn er nog een aantal drempels via regelgeving en het toezicht vanuit het Commissariaat voor de Media waar we kritisch naar moeten kijken, wanneer we samenwerking en daarmee het overleven van regionaal media-aanbod mogelijk willen helpen maken. Een voorstel van mij om dit goed in kaart te brengen zodat we drempels kunnen wegnemen werd afgelopen week aangenomen in de Kamer. Ik hoop dat we daarmee een kwalitatieve en duurzame impuls kunnen gaan bieden voor de journalistieke controlefunctie van media op lokale en regionale politiek en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Deze is namelijk van wezenlijk belang in een democratie als Nederland.

Hierbij is het wel belangrijk om goed te blijven kijken naar journalistieke onafhankelijkheid, zodat samenwerking met commerciële partners niet geld voor journalistieke principes stelt. Maar de indruk bestaat dat er meer moet kunnen dan we nu met elkaar mogelijk maken in de regio. Wat hierbij ook een belangrijk punt was, was de rol van lokale bestuurders, zoals burgemeesters, die soms zitting nemen in een raad van toezicht bij een regionale omroep. Dit problematisch als hun eigen gemeente in het verzorgingsgebied van die regionale omroep valt. Het wekt de schijn van belangenverstrengeling als diezelfde omroep ook het bestuur en de politiek in de gemeente van zo’n burgemeester moet controleren en er verslag van moet doen. Ik vind die toezichtsrol van zo’n bestuurder bij de eigen regionale omroep dan ook onwenselijk en heb de staatssecretaris gevraagd hier op in te grijpen. Hij heeft aangegeven dit soort toezichtsfuncties ook onwenselijk te vinden en dit zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

Daarmee is bij de begroting naar mijn mening bijgedragen aan het versterken van de onafhankelijke positie en de samenwerkingsmogelijkheden van regionale media.