Laat jongeren niet de dupe worden van financiële problemen in het onderwijs

Laat jongeren niet de dupe worden van financiële problemen in het onderwijs

Door Tanja Jadnanansing op 8 april 2013 Delen  

Iedere jongere heeft recht op goed onderwijs, de financiële basis van scholen moet daarvoor op orde zijn. Helaas blijkt dit niet altijd het geval, uit cijfers van de onderwijsinspectie blijkt dat steeds meer scholen financiële problemen dreigen te komen. Ik maak me hier zorgen over, want dit kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs dat jongeren volgen. De PvdA heeft staatssecretaris Dekker daarom verzocht om een stappenplan om deze scholen weer financieel gezond te maken.

Zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs komen scholen in de problemen, ze hebben hun financiën niet op orde. De kwaliteit van het onderwijs of het lesmateriaal mag hierdoor niet in het geding komen. Iets wat wel dreigt te gebeuren als scholen flink moeten bezuinigen of zelfs op de rand van een faillissement staan. Ik heb daarom vragen gesteld aan de staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker.

Ten eerste wil ik dus van hem weten hoe groot de problemen zijn voor de scholen die hun huishoudboekje niet op orde hebben, maar nog belangrijker: wat is hiervan het gevolg voor de jongeren? We moeten goed kijken naar de oorzaken van de problemen, pas als we die helder hebben kunnen we kijken naar oplossingen. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat kinderen niet van de ene op de andere dag zonder school zitten.

Hieronder staan de vragen zoals ik die heb gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

1. Heeft u kennis genomen van het bericht “Meer scholen met geldproblemen”?
2. Deelt u onze zorgen over de onderwijskwaliteit en de positie van leerlingen op deze scholen die, volgens de AOb, in het geding komt door de penibele financiële situatie? Zo ja, op welke wijze denkt u de onderwijskwaliteit op deze scholen te kunnen garanderen?
3. Kunt u inzichtelijk maken wat bij de betreffende scholen de specifieke oorzaken zijn van de financiële problemen?
4. Hoe zal worden omgegaan met scholen die, door de financiële situatie waarin zij verkeren, niet meer kunnen voldoen aan hun betalings- en/of onderwijsverplichtingen?
5. Bent u bereid om de Kamer te voorzien van een concreet stappenplan om scholen, binnen de huidige financiële kaders en ruimte, weer financieel gezond te maken en bij dit plan ook het voorkomen van dergelijke situaties te betrekken?