Laat iedereen merken dat het beter gaat

Laat iedereen merken dat het beter gaat

Door Diederik Samsom op 16 september 2014 Delen  

Het gaat weer beter met Nederland. De economie groeit weer voorzichtig, de werkloosheid daalt gestaag en de huizenmarkt trekt aan. Ons land heeft in een moeilijke tijd veerkracht getoond. Belangrijke veranderingen – op de arbeidsmarkt, in de zorg, op de huizenmarkt en ten aanzien van duurzame energie – zijn in de steigers gezet en van politiek draagvlak voorzien.

Het wordt nu tijd dat iedereen in ons land dat gaat merken. Voor heel veel mensen is de crisis namelijk nog lang niet voorbij. De abstracte economische cijfers in de krant of op tv betekenen helaas nog te weinig aan de keukentafel.

Aan die keukentafel worden alledaagse zorgen besproken. Als je nog altijd geen baan hebt, als je moeite hebt rond te komen of als je je afvraagt hoe je voor je moeder of broer kunt zorgen, dan heb je niks aan een overheid die afwacht hoe de ingrijpende veranderingen in de praktijk uitpakken of achterover leunt om te zien hoe ons land zich verder herstelt.

Wat je dan wil is een overheid die niet wegkijkt, maar actief ingrijpt om ervoor te zorgen dat iedereen in ons land gaat merken dat het beter gaat. Een actieve overheid bij het creëren van banen. Niet slechts door minder regels en lagere belastingen, maar door actief bedrijven van buiten aan te trekken en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers te stimuleren.

Of in de zorg. Waar mensen door alle verandering onzeker worden. Zich afvragen of ze er toch niet alleen voor komen te staan. Dan moet de politiek niet afwachten maar optreden als er dingen misgaan. Naast mensen gaan staan. Het is onze plicht niemand tussen wal en schip te laten vallen. Hoe meer er wordt veranderd, hoe groter die verplichting. Dat is de houding die de Partij van de Arbeid wil zien van dit kabinet.

Nu Nederland uit de crisis komt, is het tijd om verder te kijken. Bijvoorbeeld op weg naar meer werk en een eerlijker belastingstelsel. Het kabinet zet goede stappen naar lagere belastingen op werk, een verschuiving naar consumptie en vervuiling, ondernemersbelastingen die worden gericht op het aannemen van mensen en minder op snel winst maken, en een rechtvaardiger belasting op vermogen. Allemaal belangrijke stappen in de juiste richting.

Maar onze toekomst wordt niet alleen door belastingen bepaald. Daar is veel meer voor nodig. Ons onderwijs moet beter, op alle niveau’s. En onze investeringen moeten gericht zijn op een duurzame economie, op een duurzame maakindustrie. Om Nederland klaar te maken voor de toekomst.

Het gaat beter in Nederland. Het wordt nu tijd dat iedereen dat gaat merken.

Delen: