Laat gemeente zelf beslissen over koopzondag

Laat gemeente zelf beslissen over koopzondag

Door Joyce Sylvester op 14 mei 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid is van mening dat gemeentes zelf moeten beslissen of zij koopzondagen willen. De lokale overheid kan het beste inschatten of een gemeente ermee geholpen is als winkels op zondag open mogen zijn. Raadsleden en wethouders zijn immers het beste op de hoogte van de situatie in de gemeente. Wel heeft de Eerste Kamerfractie van de PvdA nog een aantal vragen bij het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt.

De Eerste Kamer behandelt aankomende dinsdag een voorstel om gemeentes vanaf 1 juli de vrijheid te geven zelf koopzondagen toe te staan. Als dit voorstel een meerderheid krijgt, is het ook niet langer nodig dat gemeentes die (meer) koopzondagen willen voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van toerisme. Nu is die eis er nog wel: alleen als het toerisme een belangrijke inkomstenbron is voor gemeentes, mogen zij winkels toestemming geven om twaalf zondagen per jaar de deuren te openen.

De PvdA vindt het niet de taak van de nationale overheid om steden en dorpen voor te schrijven of en hoe vaak winkels op zondag open kunnen zijn. In sommige gemeentes hechten de inwoners immers helemaal niet aan de zondagsrust, terwijl in andere steden en dorpen de mensen er helemaal geen behoefte aan hebben dat winkels op zondag open zijn. Dat kunnen gemeentes het beste zelf bepalen. Daarom vindt de Eerste Kamerfractie het belangrijk dat de belangen ter plaatse worden afgewogen en het besluit dicht bij de mensen wordt genomen.

De Eerste Kamerfractie van de PvdA heeft wel een aantal vragen bij het voorstel zoals dat nu voorligt. Allereerst omdat de belangenafweging die een gemeente maakt, zorgvuldig moet plaatsvinden. Zijn bijvoorbeeld de werkgelegenheid, de positie van werknemers en het belang van (kleine) ondernemers, de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde voldoende gewaarborgd? En kunnen burgers, bedrijven of andere belanghebbenden met terechte kritiek hun stem voldoende laten horen? Is er ruimte voor bezwaar? De PvdA in de Eerste Kamer wil weten of het voorstel hiervoor voldoende ruimte biedt.

Ook ga ik de indieners vragen wat er gebeurt met de toeslagen voor werk op zondag. Nu is het nog zo dat mensen die op zondag werken een hoger loon ontvangen dan wanneer ze op andere dagen werken. Mij bereiken echter signalen dat werkgeversorganisaties pogingen doen om de toeslagen op de salarissen voor zondagsarbeid af te schaffen. De PvdA wil daarom weten of de indieners met dit wetsvoorstel de zondagstoeslag verder onder druk willen zetten.

Delen: