Laat gemeente beslissen over koopzondag

Laat gemeente beslissen over koopzondag

Door Mei Li Vos op 24 oktober 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid vindt dat gemeenten de ruimte moeten krijgen om zelf te beslissen of en hoe vaak winkels open mogen. De winkeltijdenwet zegt nu nog dat winkels alleen op zondag open mogen als gemeenten kunnen aantonen dat ze een toeristische functie hebben. Dit leidt echter tot veel onduidelijkheid. De PvdA stemt daarom in met het voorstel van D66 en Groenlinks waarin de winkeltijdenwet wordt verruimd.

Het voorstel past goed bij de Nederlandse traditie van tolerantie voor verschillen. Het biedt ruimte voor gemeenten die op zondag graag de winkels open willen houden, maar ook voor gemeenten die veel waarde hechten aan zondagsrust.

Individuele ondernemers die niet op zondag open willen hoeven ook niet op zondag open, als de gemeenteraad beslist dat de winkels open mogen. Deze wet legt de bevoegdheid om te besluiten of winkels open mogen waar die hoort: bij de gemeenten.

De PvdA-fractie heeft wel zorgen over de belangen van kleine ondernemers en werknemers. Mijn voorganger, Sharon Dijksma, vroeg de indieners dan ook naar hoe die belangen nu aan de orde komen in de besluitvorming van de gemeenten. Wij zijn er niet voor om vanuit hier voorschriften te geven over hoe gemeenten moeten besluiten. Je decentraliseert of niet. Maar zoals wel vaker gebeurt kan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een rol spelen om gemeenten te ondersteunen in de inrichting van het besluitvormingsproces.

Als werknemer mag je niet tegen je zin worden gedwongen om op zondag te werken. Dat heeft Jet Bussemaker ooit geregeld in de Arbeidstijdenwet. Maar het probleem dat je geen nee durft te zeggen tegen je baas kan op veel meer terreinen spelen, niet alleen voor winkelpersoneel.

Mocht uit klachten blijken, bijvoorbeeld bij onze ombudsteams of bij vakbonden, dat veel mensen tegen hun zin moeten werken op zondag of er niet extra voor worden betaald, dan moet de Arbeidsinspectie strenger optreden.