Laat falende schoolbestuurders geen nieuwe school oprichten

Laat falende schoolbestuurders geen nieuwe school oprichten

Door Mohammed Mohandis op 28 augustus 2013 Delen  

Het is nog steeds mogelijk dat schoolbestuurders die verantwoordelijk zijn voor één of meer zeer zwakke scholen, opnieuw een school stichten. De leerlingen en het personeel zijn daarvan de dupe. Ik vind dat een kwalijke zaak, daarom ga ik dit najaar een wetsvoorstel indienen om dit soort bestuurders de pas af te snijden.

Het komt voor dat een schoolbestuur of bestuurder gewoon een nieuwe school opricht, ook als hun zeer zwakke school onder toezicht staat of zelfs gesloten is vanwege gebrekkige onderwijskwaliteit. Er zijn verschillende voorbeelden waarbij er nu geen wettelijke mogelijkheden zijn om die bestuurder uit te sluiten van het recht een nieuwe school op te richten. De Onderwijsraad heeft bij een dergelijke situatie in Amsterdam een advies uitgebracht aan de gemeente. Daarin heeft de Onderwijsraad aangegeven dat er belemmeringen moeten komen voor deze falende bestuurders om hun oude school te herstarten of naast bestaande zwakke scholen een nieuwe school te starten. Ik wil ervoor zorgen dat hier wettelijke mogelijkheden voor komen.