Kwetsbare groepen worden niet in de steek gelaten

Kwetsbare groepen worden niet in de steek gelaten

Door Jet Bussemaker op 8 februari 2010 Delen  

Deze week heb ik enekele concrete stappen gezet als het gaat om het helpen
van kwetsbare groepen op lokaal niveau.

Op 9 februari ondertekende ik samen met de vier grote steden Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht en het Ministerie van Justitie een
gemeenschappelijke intentieverklaring. In deze ‘Intentieverklaring’ spreken het
Rijk en de G4 af dat zij gaan voorkomen dat mensen (weer) dakloos worden. Het
gaat om kwetsbare mensen die vaak door een complex aan problemen zoals
verslaving, schulden en werkloosheid op straat terecht dreigen te komen. Zij
moeten door een zorgvuldige, individuele aanpak en een goede samenwerking van
overheidsinstellingen en zorgaanbieders gesteund en geholpen worden. Het mooie
van deze opzet is dat er een persoonlijke aanpak is die er niet alleen voor
zorgt dat mensen geholpen worden bij ‘wonen, werk en inkomen’, maar ook bij het
vinden van een dagbesteding, zingeving en het vormen van een sociaal netwerk.

Samen met PvdA-wethouder Rotterdam Jantine Kriens en zorgverzekeraar Achmea
Zorg heb ik deze week ook een convenant getekend voor de uitvoering van het Plan
van Aanpak Kwetsbare Personen Rotterdam. Dit is een verdere uitwerking op lokaal
niveau om vanaf 2010 de zorg toegankelijker te maken voor kwetsbare mensen.
Vooral voor jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kwetsbare ouderen is
nog verdere uitwerking nodig! Mensen krijgen hierdoor zelf de regie in handen om
hun eigen toekomst te verbeteren. Daarnaast vergroot deze aanpak de veiligheid
en leefbaarheid in de wijken.