Kunduz-coalitie snijdt verder in kinderopvang

Kunduz-coalitie snijdt verder in kinderopvang

Door Mariëtte Hamer op 6 juni 2012 Delen  

De Kunduz-coalitie heeft zich uitgesproken voor nog meer bezuinigingen op de
kinderopvang. Ondanks dat de PvdA tot zeer recent GroenLinks en D66 aan haar
zijde kon vinden in haar strijd tegen de forse bezuinigingen van het rechtse
kabinet hebben deze partijen er samen met het CDA, de VVD en de ChristenUnie er
helaas alsnog voor gezorgd dat er nog eens 250 miljoen extra wordt bezuinigd op
de kinderopvang.  Wij pleiten voor een eerlijkere oplossing.

Het rechtse kabinet van PVV, CDA en VVD bezuinigde eerder al een half miljard
euro op de kinderopvang. Dit leidde voor veel ouders tot hogere kosten, met als
gevolg een afname in de vraag naar kinderopvang en teruglopende
arbeidsparticipatie onder (met name alleenstaande) moeders met jonge kinderen.
Vandaar dat ik in maart van dit jaar nog samen met GroenLinks een motie indiende
om voor 2013 af te zien van verdere bezuinigingen op de kinderopvang. Dit
voorstel werd ook gesteund door D66, maar verworpen door het kabinet.

Mijn teleurstelling is dan ook groot dat door GroenLinks en D66 een
meerderheid alsnog besloten heeft om nog eens 250 miljoen extra te bezuinigen op
de kinderopvang. Omdat er – in tegenstelling tot wat er in hun eigen programma’s
staat – geen enkele bezuiniging van het voormalige rechtse kabinet wordt
teruggedraaid komt de totale bezuiniging daarmee op circa 750 miljoen euro.
Hiermee heeft de Kunduz-coalitie het beleid van rechts nieuw leven in geblazen,
met alle gevolgen van dien voor ouders, hun kinderen en de kinderopvangsector.

Het is onverstandig om deze koers voort te zetten. Bezuinigen op de
kinderopvang raakt ouders die zich gedongen zien om minder te gaan werken of om
zelfs te stoppen. Het raakt ook kinderen wiens ontwikkeling baat heeft bij een
kwalitatief goede kinderopvang. En het raakt ook de instellingen in de
kinderopvangsector die te maken hebben met groeiende vraaguitval, die
medewerkers moeten ontslaan en die soms zelfs hun deuren moeten sluiten vanwege
de teruglopende inkomsten.

De PvdA pleit voor een eerlijkere oplossing. Het is mogelijk om te bezuinigen
zonder dat dit leidt tot zulke negatieve gevolgen, bijvoorbeeld door de
kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Ouders met een hoog salaris
ontvangen dan minder kinderbijslag dan ouders met een lager salaris. De
besparingen die deze wijziging oplevert steken we dan in de kinderopvang. Zo
herstellen we de mogelijkheden van ouders om arbeid en zorg te combineren,
investeren we in de ontwikkeling van kinderen en verbeteren we de kwaliteit van
de sector.