Krachtige sociale politiek helpt burgers en partij

Krachtige sociale politiek helpt burgers en partij

Door De Redactie op 16 oktober 2009 Delen  

Voor de PvdA is er een grote kans mensen er van te overtuigen dat een
sociaaldemocratische en groene volkspartij niet kan worden gemist. De
kredietcrisis en de recessie zou juist grote electorale steun kunnen opleveren
als we op korte termijn terugkeren naar de basis van de sociaaldemocratie: het
centraal stellen van de behoeften van mensen, nu en in de toekomst, waar ook ter
wereld. Een opiniestuk van Harmen Bos van de Landelijke Werkgroep Milieu en
Energie.

‘Vanwege de afwezigheid van interventies in de markt zijn er vele burgers
gedupeerd door de aanschaf van woekerpolissen, te hoge hypotheken. Maar andere
effecten zijn er ook dankzij passiviteit van de publieke sector: het klimaat
verandert en lopen we op tegen de grenzen van de fossiele energievoorziening.

Marktwerking heeft geen oog voor de toekomst, geen oog voor de belangen van
mensen en het ecosysteem. Door de kredietcrisis en de recessie zijn kiezers het
vertrouwen kwijt in de publieke sector en de partij die daarvoor staat: de onze.

Mijn inschatting is dat het vervangen van kapiteins en stuurlui de basis van
ons probleem niet oplost. Na de AOW staan we straks in de peilingen op tien
zetels. Wat vooral belangrijk is dat we een andere politieke koers gaan varen
binnen de kaders van het regeerakkoord.

Voor de PvdA is er een grote kans mensen er van te overtuigen dat een 
sociaaldemocratische en groene volkspartij niet kan worden gemist. De
kredietcrisis en de recessie zou juist grote electorale steun kunnen opleveren
als we op korte termijn terugkeren naar de basis van de sociaaldemocratie: het
centraal stellen van de behoeften van mensen, nu en in de toekomst, waar ook ter
wereld.

Hoe complex de problematiek rond de banken is; de PvdA hoort niet alleen
spaarders te helpen maar ook de mensen die zijn gedupeerd door de kleine
lettertjes in hypotheekaktes, waardoor de rente na een paar jaar sterk steeg.

Ook hoort de PvdA de mensen te beschermen die net een regeling waren
overeengekomen met de DSB. Ook als dat gevolgen heeft voor vergelijkbare
situaties bij andere banken. De ervaringen bij Icesave leert dat mensen die in
financiële onzekerheid leven of niet kunnen rondkomen worden geplaagd door
depressies. Het is dan ook van belang om deze mensen bij te staan.

De monetaire instrumenten (geldcreatie) die leidde tot de enorme toename van
schulden, kunnen ook worden gebruikt voor vermindering van die schulden. Banken
behoren op dergelijke vorderingen af te boeken. Dit heeft ook een economisch
voordeel. Lagere schulden leiden ertoe dat mensen minder betalen aan rente en
aflossing en daardoor meer besteden. Dat is ‘goed voor de economie’.

Principieel kan de vraag toch eens worden gesteld: waarom bepleit de PvdA
geen financieel systeem zonder winstoogmerk? De winst van een bank wordt immers
onttrokken aan diezelfde klanten wiens belangen men behartigt. Naarmate het
banksysteem efficiënter functioneert krijgen klanten meer waar voor hun geld.

Voor de overheid heeft een not for profit banksysteem een ander belangrijk
voordeel: Elk jaar verliest de overheid 14 miljard euro aan de
hypotheekrenteaftrek. Wanneer het financiële stelsel minder marge hoeft te maken
kunnen de rentetarieven omlaag. Dan kan de renteaftrek verdwijnen zonder dat dit
leidt tot hogere uitgaven voor hypotheekhouders. Het gat in de begroting is dan
voor éénderde gedicht.

Wanneer we de kansen benutten die voor het grijpen liggen kan de partij
electoraal een goed resultaat maken. Maar dan moeten we de consequenties
verbinden aan de huidige situatie en de compassie met mensen die het moeilijk
hebben weer centraal stellen.’

Delen: