Kracht van verbinden is het mooiste punt in dit concept

Kracht van verbinden is het mooiste punt in dit concept

Door Sultan Günal-Gezer op 4 maart 2013 Delen  

Op deze koude vrijdagmiddag loop ik met een bijzonder gevoel de warme hal van GGZ Oost Brabant in Oss binnen. Nog maar een paar maanden geleden werkte ik als wethouder nog veel met deze organisatie samen, nu kom ik als Kamerlid op werkbezoek.

Bij de receptie staat een vriendelijke meneer zich te melden voor het werkbezoek aan Leerafdeling/Leergroep FACT. Ik voeg mij bij hem en stel mij aan hem voor. Hij vertelt dat hij namens de Cliëntenraad aanwezig zal zijn bij het werkbezoek en samen wachten we tot we opgehaald worden en benutten de tijd om nader kennis te maken.

Veel kans hebben daar niet voor, want Ferenc Koolen en Jan Wagemaker komen ons zeer hartelijk tegemoet en nemen ons mee naar de ruimte waar anderen al op ons wachten.

Bij de binnenkomst van de ruimte word ik verrast door de aanwezigheid van de gevarieerde groep mensen, waarvan een grote groep studenten met alleen maar enthousiaste jonge dames. Betrokken mensen van alle disciplines zijn vanmiddag erbij, om hun enthousiasme over de Leefgroep en de Leergroep FACT met mij te delen.

Het programma van de middag is indrukwekkend, boeiend en loopt perfect in elkaar over. Eerst vertellen Ferenc Koolen, Jan Wagemaker en Eric van Rijbroek als praktijkopleiders en teamleider bedrijfsopleidingen de aanleiding voor het starten van een Leerafdeling en Leergroep en hoe het lukte om met een voorbereidingstijd van nog geen drie maanden als pilot van start te gaan. Directeur Jos van Mulken complimenteert deze initiatiefnemers voor hun enthousiasme, overtuigingskracht en zegt dat de directie en het bestuur lef heeft getoond ende initiatiefnemers ruimte hebben geboden, aan de slag te gaan. Hij benadrukt waarom het belangrijk is om juist in deze tijd je als organisatie open te stellen voor vernieuwende initiatieven en ideeën vanuit deze vernieuwing samenwerking zoekt met partners in het veld.

De studenten Deidre, Joy van de Leerafdeling en Roos van de Leergroep vertellen wat hun aanspreekt bij deze manier van leren en werken: ‘je wordt volwaardig opgenomen in het team, krijgt ruimte zelf dingen in te brengen en verantwoordelijkheid om dingen te doen. Je wordt geaccepteerd en uitgedaagd om nieuwe dingen te leren en te doen. Je zelfvertrouwen groeit enorm’.

Gerrie van de Rijt en Jan-Anton van der Mooren vertellen vanuit cliëntenperspectief, waarom ze dit concept toejuichen. Belangrijkste meerwaarde zit volgens hen in de extra handen aan bed en geven aan dat vakantieperiode door de cliënten als gemis wordt ervaren, omdat de studenten dan niet er zijn.

Baike Pauwels van Avans Hogeschool geeft aan dat dit concept meer kansen en mogelijkheden voor studenten biedt. Ze geeft aan, dat wanneer meer leerlingen bij elkaar zitten, de leerrendement hoger wordt. Als meer partijen bij elkaar zitten, kan elkaars kracht beter benut worden.

Vervolgens gaat verpleegkundige/werkbegeleider Piet van Uden verder. ‘We hebben nu veel meer handen, waardoor er meer tijd aan directe zorg besteed wordt. Het is ook machtig mooi om te ervaren hoe de studenten zich inzetten voor hun toekomstige vak. Ze brengen veel meer levendigheid en gezelligheid binnen de afdeling.’

Met zoveel enthousiasme, passie en gedrevenheid vliegt de tijd om. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik realiseer mij dat deze middag helemaal niet is gesproken over de bezuinigingen, de negatieve gevolgen of de pijnlijke veranderingen in de zorg. Het is alleen maar gegaan over je open stellen voor veranderingen, elkaars krachten benutten en vertrouwen hebben in elkaar en in de toekomst.

Ik neem afscheid en dank iedereen en in het bijzonder alle jonge mensen, voor hun mooie, enthousiaste en persoonlijke verhalen. Mijn vertrouwen in de toekomst groeit verder. Buiten is het nog steeds koud, maar na deze hartverwarmende middag voel ik de kou niet meer.

Delen: