Kracht halen uit onze diverse samenleving

Kracht halen uit onze diverse samenleving

Kracht halen uit onze diverse samenleving

Door Ard van der Tuuk op 21 maart 2016 Delen  

Verbondenheid met elkaar is de basis voor een samenleving die tegen een stootje kan. Een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Dat is geen vanzelfsprekendheid; daar moeten we nog steeds voor vechten. En dat doe ik met overtuiging.

Sinds mijn tienerjaren ben ik betrokken bij de PvdA en actief om deze basis in onze samenleving te behouden naar de toekomst. En die strijd is blijvend noodzakelijk; kijk naar onze trots als de AOW, toegankelijkheid van het onderwijs en onze verzorgingsstaat. Verworvenheden die in een veranderende maatschappij van onschatbare waarde blijven maar voortdurend onder druk staan.

We hebben elkaar hard nodig om iedereen goede voorzieningen te kunnen blijven bieden. Een krachtige regionale en lokale organisatie van onze partij is daarvoor essentieel. Het begint bij onze eigen onderlinge verbondenheid om een vuist te kunnen maken. Ik zet mij in om onze centrale organisatie te verbinden met die in de regio’s. Zo ben ik in Drenthe betrokken bij een groep jong PvdA’ers. Door ideeën uit te wisselen en kennis te delen wil ik inspiratie bieden aan jonge partijleden om actief positie te nemen en te krijgen in de PvdA. Zo hebben wij gezamenlijk, met een brede ondersteuning vanuit de afdelingen, campagne gevoerd in Drenthe voor de provinciale statenverkiezingen afgelopen jaar. Die betrokkenheid en passie van onze leden en burgers bij onze partij wil ik graag verder verbreden.

De kracht van onze samenleving heeft altijd gelegen in het beste halen uit de diversiteit ervan. Land en water, stad en platteland, kennisindustrie en maakindustrie. Als geen ander zijn wij in staat om die mix tot rijkdom te brengen; een rijkdom waardoor we ons in vertrouwen kunnen ontplooien en we ons van zorg verzekerd zijn wanneer we dat nodig hebben. De mix van uitdagingen naar de toekomst, van integratie van vluchtelingen tot vergrijzing van plattelandsgebieden moeten we aanpakken vanuit die kracht.

De afgelopen jaren ging het ons financieel niet voor de wind. Dat heeft soms tot pijnlijke keuzes geleid, maar betekende ook een noodzaak om na te denken hoe het ánders kan. Die creativiteit zullen we meer nodig hebben naar de toekomst.

Ik breng mijn ervaring en kennis op financieel vlak graag in als penningmeester in het partijbestuur van de PvdA. Het meeste rendement voor ons allemaal, want daar worden we samen beter van.

Delen: