Kooprecht huurhuis rampzalig

Kooprecht huurhuis rampzalig

Door Jacques Monasch op 26 januari 2012 Delen  

Het plan van het kabinet om 75 procent van de huurhuizen te koop te zetten
draait uit op een ramp. Het zal de huur- en de koopmarkt verder verslechteren.
Het voorstel voor verplicht kooprecht van corporatiewoningen moet zo snel
mogelijk de prullenbak in. Dat schrijf ik samen met
Stijn Verbruggen (gemeenteraadslid
in Nijmegen) in een opiniestuk in de Gelderlander.

Hieronder het opiniestuk, zoals verschenen in de Gelderlander (26 januari
2012)

‘Mensen staan in de rij voor een huurwoning. Koopwoningen zijn aan de
straatstenen niet te slijten. En wat stelt het kabinet Rutte voor? Verkopen die
huurwoningen! 75 procent van de totale voorraad sociale huurwoningen moet
verplicht in de aanbieding. Dat zijn 1,8 miljoen woningen in heel Nederland. In
Gelder­land zijn er ongeveer 240.000 cor­poratiewoningen.

Daarvan moeten er dus 180.000 in de verkoop.

Nijmegen heeft bijna 31.000 corporatiewoningen (op een totaal van 71.000
woningen). De corporaties moeten van het kabinet in Nijmegen dus 23.000
huurwoningen te koop zetten. Arnhem heeft bijna 26.000 corporatiewoningen. De
Arnhemse corporaties moeten 19.500 woningen te koop gaan zetten van het kabinet.

Dit is het zoveelste ondoordachte volkshuisvestingsvoorstel van dit kabinet.
Het einde van de woningcorporatie en daarmee het aanbod van betaalbare
kwalitatief hoogwaardige huurwoningen in Nederland komt in zicht. Nederland
heeft behoefte aan extra huurwoningen. Steeds meer ouderen op het platteland
willen graag hun woning verkopen en hun laatste le­vensjaren in een huurwoning
doorbrengen. In een stad als Nijmegen kunnen veel jongeren, starters en
middeninkomens de meeste koopwoningen niet betalen.

Steeds meer werknemers hebben tijdelijke contracten, meer mensen worden, al
dan niet gedwongen, zzp’er. Ook voor hen is een behoorlijke koopwoning
onbereikbaar geworden. Geen bank die ze nog een hypotheek geeft. En wat stelt
het kabinet voor? Ook al kan het niet, u moet kopen!

Woningen moeten worden gedumpt op de koopmarkt. Dat is niet alleen
kapitaalvernietiging van bezit dat door de maatschappij is opgebouwd. Het
betekent ook een afname van de waarde van het woningbezit van de huidige
huizenbezitters. Want hoe meer woningen op de markt komen, hoe lager de waarde
van de overige koopwoningen, een eenvoudige economische wet van weinig vraag en
te veel aanbod. Op dit moment staan er in Nijmegen in de prijsklasse tot 200.000
euro ongeveer duizend woningen te koop (via Funda). Daar komen dus 23.000
woningen van de corporaties bij. Dit effect wordt nog eens verergerd, doordat de
kopers van deze woningen, de huidige huurders, de starters van morgen hadden
kunnen zijn. Normaliter kopen huurders een eigen huis zodra het inkomen dat
toelaat. Nu zal men de bestaande huurwoning gaan kopen.Gevolg: de doorstroming
op de woningmarkt blijft uit, het bordje te koop blijft nog langer staan. En
voor zoekende huurders komen er geen huizen meer vrij omdat het aantal
huurwoningen daalt. Minder huurwoningen waar een schreeuwende behoefte aan is;
een verdere instorting van de koop­markt; huizenbezitters zien hun huis nog meer
in waarde dalen.

Tel uit je winst. En dan zijn er nog juridische bezwaren. De huurwo­ningen
zijn niet alleen zeer in trek, ze zijn tevens in eigendom van woningcorporaties.
Het recht van eigendom is een van de uitgangs­punten van onze democratische
sa­menleving, maar nu even niet, al­dus CDA-minister Spies. Woningcorporaties
kunnen niet meer vrij over hun bezit beschikken. Ze kun­nen immers morgen hun
woning kwijt zijn. Onzekerheid over sa­menstelling en kwaliteit van het bezit,
betekent een ondeugdelijk onderpand. Woningcorporaties zullen tegen een hogere
rente moe­ten lenen om hun plannen te verwezenlijken. Meer kosten voor de
corporatie betekent hogere huren.

Het voorstel voor verplicht koop­recht van corporatiewoningen moet zo snel
mogelijk de prullenbak in.

Jacques Monasch is woordvoerder wonen van de PvdA Tweede Kamerfractie.
Stijn Verbruggen is woordvoerder wonen van de Nijmeegse
PvdA-gemeenteraadsfractie.’