Koopkracht ouderen

Koopkracht ouderen

Door Diederik Samsom op 4 februari 2013 Delen  

De loonstrookjes en de koopkracht houden veel mensen bezig. Jong en oud. Ik merk dat aan de emails die ik krijg, maar ik hoor het ook op straat en aan de deur. Ik begrijp dat maar al te goed.

Veel van de vragen die ik krijg, gaan over de achteruitgang van de koopkracht van ouderen. Ik ben me er volledig van bewust dat ouderen geraakt kunnen worden door een stapeling van maatregelen. Bovendien leiden de problemen bij de pensioenfondsen er toe dat de pensioenuitkeringen van grote groepen mensen omlaag gaan. Dat is buitengewoon pijnlijk voor hen die het betreft.

Helaas wordt soms het beeld opgeroepen dat ouderen als enige groep getroffen worden door de economische crisis. Dat is simpelweg niet waar: iedereen zal de komende jaren de gevolgen van de crisis merken. Daarom moeten we de rekening van de crisis eerlijk verdelen. Tussen jong en oud, maar ook tussen lagere en hogere inkomens en vermogens.

Bij het Libelle Nieuwscafé in Den Haag heb ik dit vandaag toegelicht. Als we kijken naar de totale vermogens in Nederland, dan is ongeveer 35% in handen van de groep 65-plussers. Als we kijken naar de groep 50-plussers dan is dit percentage ongeveer 75%. Ouderen zijn dus niet langer de armste groep in onze samenleving, dit in tegenstelling tot het verleden. In het algemeen gaan arm en oud gelukkig niet langer hand in hand.

Deze getallen nemen natuurlijk niet weg dat er ook ouderen zijn met kleine inkomens en vermogens. Juist daarom heb ik gewezen op het feit dat het kabinet ouderen met alleen AOW of een klein pensioen zo veel mogelijk ontziet. Net zoals andere groepen met een laag inkomen. Van personen (ook ouderen) met een hoger inkomen en vermogen, vragen we een extra bijdrage. Op deze manier zorgen we ervoor dat de lasten van de crisis eerlijk verdeeld worden.

De laatste weken ontvang ik talloze mailtjes van mensen met persoonlijke verhalen en specifieke situaties. Verhalen die soms moeilijk, confronterend of pijnlijk zijn. Ik doe daar niks aan af. Maar ik vind het ook belangrijk dat we het debat over de gevolgen van de crisis en het kabinetsbeleid voeren op basis van de juiste feiten. Dit doet niet alleen recht aan de situaties van de ouderen in ons land, maar ook aan de mensen onder de 65 die het –ten gevolge van de economische crisis– de komende jaren zwaar zullen krijgen.

Delen: