Koester het MKB en stimuleer de gazellen

Koester het MKB en stimuleer de gazellen

Door Henk Nijboer op 16 augustus 2012 Delen  

Ondernemers zijn de dragers van innovatie, groei en het creƫren van nieuwe banen. Vooral het MKB zorgt ervoor dat we blijven vernieuwen, nieuwe toepassingen vinden en verduurzamen. Het MKB in Nederland biedt werk aan 4,5 miljoen mensen. In ons verkiezingsprogramma kiezen wij dan ook voluit voor het stimuleren van het MKB.

Het CPB kwam vorige week met analyses over de fiscale regelingen voor zelfstandigen, waarin wordt gepleit voor een gelijke behandeling van zelfstandigen en werknemers. Deze analyses sluiten uitstekend aan bij de plannen van de PvdA. Wij doen voorstellen voor een winstbox die starters en groei stimuleert.

De Amsterdamse hoogleraar Mirjam Van Praag publiceerde een aantal wetenschappelijke toppublicaties over ondernemerschap. Uit haar studies blijkt dat nieuwe, groeiende ondernemingen, de zogenaamde gazellen, sterk bijdragen aan het creëren van economische groei, innovatie en werkgelegenheid.

Een goed voorbeeld van een gazelle trof ik afgelopen maandag op werkbezoek bij BioMCN in Delfzijl. Een bedrijf met 70 uiterst gemotiveerde werknemers die met de productie van bio-methanol een belangrijke schakel vormt in het streven naar schonere en duurzamere energieproductie.

De PvdA wil volop investeren in het MKB. Door middel van ruimere kredietverlening, het fiscaal aantrekkelijker maken van investeringen, het gelijk behandelen van eigen en vreemd vermogen, de oprichting van een nationale investeringsbank, het wegnemen van onnodige regels en niet te vergeten door het beperken van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot 1 jaar.

Alleen zo creëren we nieuwe banen en realiseren we een sterker Nederland.

Dit is de derde van een serie dagelijkse korte blogs geschreven door het financiële motorblok van de PvdA-lijst: Ronald Plasterk , Ed Groot en ik. We nemen tot 12 september elke dag een ander onderwerp, dus blijf terugkomen naar de site!

Het kabinet-Rutte is gevallen over de begroting, we zitten midden in een Eurocrisis, de financiële sector is lang niet op orde na de bankencrisis van 2008, de gevolgen van de (noodzakelijke) bezuinigingen voor de economie en de inkomensverdeling zullen zeer groot zijn. Er zal de komende weken dus meer dan genoeg zijn om over te schrijven, in korte blogs van 250 woorden.

Delen: