Pal achter ontwikkelingshulp

Pal achter ontwikkelingshulp

Door Bert Koenders op 18 september 2009 Delen  

Hoe kan iemand voorstellen het budget voor ontwikkelingssamenwerking te
halveren als het voedseltekort in de wereld groter wordt door droogte en
klimaatverandering? Dat vroeg me ik deze week tijdens de Algemene Beschouwingen
hardop af. De opstelling van de VVD en de PVV vind ik a-sociaal en kortzichtig.

Terwijl de rechtse partijen aangaven te willen bezuinigen op
ontwikkelingshulp werd duidelijk dat 24 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika en
Kenia volledig afhankelijk zijn van voedselhulp om te kunnen overleven. Door het
uitblijven van regen zijn oogsten mislukt en is er een groot tekort aan water
voor mensen en dieren.

Ook in tijden van financiële crisis blijft Nederland solidair met de armste
landen, die keihard geraakt worden door de crisis maar er geen enkele schuld aan
hebben. Bezuinigen over de ruggen van Afrikanen zal juist de kans op
vluchtelingenstromen en terreur bij ons doen toenemen.

Zowel de fracties van coalitiepartijen PvdA, CDA en ChristenUnie als het
kabinet hebben donderdagavond nog eens benadrukt dat Nederland zich wil houden
aan de internationale afspraken om de armoede te halveren en in duurzame
ontwikkeling te investeren.

De PvdA heeft zich altijd ingezet voor internationale solidariteit. De partij
zal dat altijd blijven doen. Ik kan en wil mijn ogen niet sluiten voor armoede
en conflicten in een wereld die steeds meer met elkaar verbonden is. De huidige
financiële crisis doet ons dat weer beseffen.