Knokken in Tweede Kamer

Knokken in Tweede Kamer

Door Mohammed Mohandis op 16 november 2012 Delen  

Ik sta voor een PvdA die in contact staat met het lokaal bestuur en problemen vertaalt in oplossingen. Ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen om de talenten van morgen alle kansen te geven. Iedereen verdient een mooie toekomst en daar is progressief optimisme voor nodig. Het gaat niet om wie je bent, maar om de toekomst. Voor dat mooie perspectief moeten we knokken. Een interview.

Wat wil je nog meer bereiken als Kamerlid?
Ik wil werken aan een zichtbare PvdA in het onderwijs. Ik wil actief zijn in het onderwijsveld door naast mijn werk als Kamerlid veel scholen te bezoeken en als gastdocent op te treden. Ik wil net zo vaak buiten als binnen de Kamer aan de slag zijn om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Het aantal voortijdige studiestakers in het hoger onderwijs terugdringen en meer ouderbetrokkenheid creëren in het onderwijs. Daarnaast moet leraar worden aantrekkelijker worden gemaakt.

Waarom past de portefeuille Hoger onderwijs, Wetenschap en Sociaal leenstelsel bij jou?
We krijgen de komende periode te maken met grote hervormingen op het terrein van studiefinanciering. Zo wordt er een sociaal leenstelsel ingevoerd. De basisbeurs wordt een lening en daarom moeten we er alles aan doen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te blijven waarborgen. Dat vind ik belangrijk. De aanvullende beurs houden we overeind, zodat studeren niet alleen voor de hogere inkomens is weggelegd. We vragen van studenten te investeren in zichzelf. Iedereen die na zijn studie gaat verdienen betaalt naar draagkracht terug. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een kwaliteitsverbetering van docenten plaatsvindt.

Wat is je beste eigenschap?
Ik ben een doorzetter.

Wat is je grootste motivatie om je in te zetten voor deze portefeuille?
Ieder kind verdient het en heeft het fundamentele recht om na een lange studieloopbaan te eindigen in het hoger onderwijs. Studenten moeten zich er van bewust zijn hoeveel de overheid investeert in elke studie. Studeren is niet iets vrijblijvends, studeren doe je om goed te kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Deze instroom en de informatievoorziening vooraf moet veel beter. Studenten moeten meer zicht krijgen op de arbeidsmarktperspectieven dan dat nu gebeurt.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
Met mijn vrienden uit de buurt waar ik in Gouda ben opgegroeid streden we voor een trapveldje, dat ging niet makkelijk en het contact met de gemeente verliep stroef. Kort daarna deed ik mee aan een debat in het Goudse jongerencentrum Alouan. Na dit debat raakte ik in gesprek met een toenmalig PvdA raadslid, Frank van der Knaap, over de politiek en hoe je actief kunt worden. Op mijn zeventiende kwam ik in aanraking met de PvdA-jongerenverenging, de jonge socialisten in de PvdA. Enkele jaren later richtte ik de Goudse afdeling van de Jonge Socialisten op. Zo begon het balletje te rollen. In 2005 werd ik lid van het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten en in 2006 gemeenteraadslid in Gouda. In 2009-2010 was ik landelijk voorzitter van de jonge socialisten in de PvdA. Nu ben ik Tweede Kamerlid.

Waar word je blij van?
Als ik mensen spreek die na veel tegenslagen alsnog een baan hebben gevonden of hun opleiding hebben afgerond.

Waar kan je boos over maken?
Iemand die door een bepaalde ontwikkeling in een neerwaartse spiraal terecht komt, met alle problemen van dien. Voorbeeld: een echtpaar dat na een echtscheiding of het verliezen van een baan hun huis moet verkopen met een restschuld, maar nauwelijks een huurwoning krijgt door de ellendige lange wachtlijsten.

Welke verandering mag, als het aan jou ligt, morgen al van start gaan?
Een goede school heeft goede leraren. Ik pleit voor het doceren met de deur open. Uit onderzoek blijkt dat dit in Nederland nauwelijks gebeurt. Het vak van leraar moet aantrekkelijker worden door een cultuuromslag te realiseren op scholen. Leraren moeten meer van elkaar leren. Op veel scholen zijn docenten gefocust op het geven van les, maar worden er nauwelijks inspanningen verricht om de kwaliteit van het onderwijzen te verbeteren door bijvoorbeeld meer van elkaar te leren. Alle docenten moeten op z’n minst bevoegd zijn om les te geven. Het terugdringen van onbevoegde docenten moet sneller plaatsvinden. Dit kabinet investeert in een kwaliteitsverbetering van leraren en hier ga ik ze ook aan houden.

Je bent gemeenteraadslid in Gouda geweest. Wat neem je mee uit Gouda naar de Tweede Kamer?
De specifieke aanpak van problemen. Kijken naar wat kan in plaats van naar wat niet kan, ook als het niet direct onder jouw verantwoordelijkheid valt. Als politicus word je lokaal of landelijk altijd aangesproken over zaken die mensen bezighouden, daarvoor is een open houding nodig.

Delen: