Klimaatwet nodig op weg naar een schone en groene toekomst

Klimaatwet nodig op weg naar een schone en groene toekomst

Foto Shutterstock / Monika Gniot

Door Diederik Samsom op 23 november 2015 Delen  

Vandaag presenteer ik trots, samen met Jesse Klaver van GroenLinks, de Klimaatwet.

Deze initiatiefwet (pdf) legt klimaatdoelen vast in de Nederlandse wet: een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 95% in 2050 en een 100% duurzame energievoorziening. Deze wet gaat echter niet om getallen, maar over een veilige en schone toekomst voor onze kinderen. Het is voor de energievoorziening van onze kinderen en voor de welvaart van Nederland van levensbelang dat we nu snelheid maken.

Als we onze energiehonger namelijk nog veel langer stillen met fossiele brandstoffen zetten we de toekomst van onze kinderen op het spel. Om dat te voorkomen zal onze welvaart binnen dertig jaar op duurzame energie moeten draaien. Dertig jaar. Een generatie. Onze generatie. Een verantwoordelijkheid die we tot nu toe niet hebben waargemaakt. Jarenlang dobberde het Nederlandse energiebeleid doelloos rond. Wind, nee toch biomassa, nou toch maar wind. Belastingvoordeel, nee toch subsidie, oeps subsidie op. Niet gek dat investeerders niets meer aandurfden.

Dit kabinet heeft met een breed gedragen energieakkoord – van Greenpeace tot Shell – in ieder geval een vaste fundering gelegd. Maar het energieakkoord biedt zekerheid tot 2020, terwijl we zo snel mogelijk moeten kijken naar de periode daarna. Deze Klimaatwet legt daarom met heldere en afdwingbare doelen de aanpak van het klimaatprobleem vast als verplichting voor de regering. Daarmee geeft deze wet overheden, burgers en bedrijven houvast voor de periode na 2020. Zij kunnen nu gezamenlijk en met meer zekerheid investeren in het terugdringen van broeikasgassen, energiebesparing en duurzame energie.

Er liggen bovendien enorme kansen. Nederland kan een wereldwijde koploper worden op het gebied van duurzame technologie. Van wind op zee, tot aardwarmte, van revolutionaire zonnecellen tot elektrisch vervoer. De combinatie van creativiteit, handelsgeest en betrouwbaarheid maken onze technologiebedrijven uniek in de wereld. Met investeringen in duurzame techniek creëert Nederland honderdduizenden banen, wordt onze economie sterker én schoner, worden we minder afhankelijk van Rusland en dragen we bij aan de oplossing voor een van de grootste problemen van de komende decennia: klimaatverandering.

Over de Klimaatwet:

Voorontwerp Klimaatwet (pdf)
Samenvatting Klimaatwet (pdf)
Memorie van Toelichting (pdf)