Klimaattop van vitaal belang

Klimaattop van vitaal belang

Klimaattop van vitaal belang

Door Jan Vos op 23 september 2014 Delen  

De Klimaattop in New York is van vitaal belang. Nu de wereldleiders bijeenkomen heeft Diederik Samsom premier Rutte de ambitieuze opdracht meegegeven om afspraken te maken die het belasten van CO2 wereldwijd mogelijk moet maken. Dat is niet makkelijk, maar het is absoluut noodzakelijk. De Partij van de Arbeid zal blijven werken aan deze mega-uitdaging.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het overgrote merendeel van de Nederlandse bevolking zich grote zorgen maakt over de opwarming van onze aarde. De aarde zal, als we niets doen, 3,6 graden opwarmen, dat heeft het kabinet in samenwerking met het Internationaal Energie Agentschap onlangs nog eens bevestigd. Dat heeft enorme en niet te voorziene gevolgen voor Nederland.

Drie op de vier Nederlanders vinden dat Nederland meer moeten investeren in zonne- en windenergie. We investeren de komende jaren 18 miljard euro in grote nieuwe windparken op zee en op land. Ook hebben we geld uitgetrokken om zonnepanelen fiscaal aantrekkelijker te maken. Daardoor zal Nederland in 2020 14% duurzame energie hebben, in tegenstelling tot de 4% die er nu staat opgesteld in ons land.

Het is voor het eerst dat een regering zo veel geld uittrekt om een omslag te maken op misschien wel de belangrijkste opdracht die we hebben om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. Daar zijn we trots op, maar we zullen de uitvoering van de plannen door het kabinet nauwlettend volgen.