Klijnsma maakt pensioen toekomstbestendig

Klijnsma maakt pensioen toekomstbestendig

Door Roos Vermeij op 3 oktober 2013 Delen  

Het is een goede zet van staatssecretaris Klijnsma om te kiezen voor één pensioencontract. Het laten voortbestaan van twee contracten naast elkaar zou tot grote onrust hebben geleid.

Met deze middenweg worden de voordelen van het nominale- en reële pensioencontract gecombineerd. Winst is dat het pensioenstelsel minder gevoelig zal worden voor grote schokken in de financiële wereld. Het nieuwe pensioencontract is nodig om de gevolgen van de stijgende levensverwachting, de lage rente en de gevolgen van de financiële crisis eerlijk over de generaties te verdelen.

Ik stel vast dat er een breed draagvlak bestaat voor één pensioencontract, zowel in de pensioenwereld als bij sociale partners, wetenschappers en vertegenwoordigers van jongeren en ouderen. Daar hecht ik zeer aan. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld, gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Dat stelsel moet ook voor toekomstige generaties in stand blijven. Daarom is het nodig dat het huidige stelsel nu toekomstbestendig wordt gemaakt.

De uitwerking van het nieuwe pensioencontract in wetgeving moet zorgvuldig gebeuren, maar ik wil deze wet wel vóór de kerst van de staatssecretaris ontvangen zodat pensioenfondsen voldoende tijd hebben om het nieuwe contract per 2015 uit te kunnen voeren. Vooralsnog zijn de hoofdlijnen helder:

  • Tegenvallers door bijvoorbeeld financiële schokken op de beurs of een verdere stijging van de levensverwachting mogen worden gespreid (over max. 10 jaar). Hiermee wordt voorkomen dat gepensioneerden abrupt worden gekort
  • Pensioenfondsen moeten vooraf expliciet duidelijk maken aan de deelnemer op welke wijze eventuele kortingen worden doorgevoerd
  • Er worden duidelijke en eerlijke verdeelregels geïntroduceerd voor de indexatie van het pensioen, die de belangen van zowel jongeren als ouderen waarborgen
  • Er komt een stabiele pensioenpremie. Dit is van belang voor de loonkosten en voor de stabiliteit van de koopkracht
  • De afhankelijkheid van dagkoersen op financiële markten vermindert. Dit past beter bij ons pensioenstelsel dat zich richt op de lange termijn

Maar hiermee zijn we er nog niet. Ik vind het erg belangrijk dat we met elkaar het gesprek aangaan over het stelsel als geheel, een bredere pensioendiscussie zowel binnen de Partij van de Arbeid als met andere partijen. De afgelopen jaren hebben wij de uitslaande brand proberen te blussen die was ontstaan door de vernietigende samenloop van de financiële crisis, de almaar stijgende levensverwachting en de dalende rente. Het is belangrijk om ook de discussie te voeren over bijvoorbeeld de veranderende arbeidsmarkt, keuzemogelijkheden en inspraak.